1 Haziran 2021 SALI      Resmî Gazete     Sayı: 31498

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda bildirilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanımız www.ege.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında doktora yapmış olmak. Farmasötik Teknoloji alanında Doçent olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

İLAN AÇIKLAMASI:  Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Farmasötik Teknoloji alanında Doçent olmak, kozmetik ve kolloidal lipid dozaj şekilleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Mukozal biyoadesif sistemler üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikrobiyoloji bilim alanında doçent olmak, antibiyotik direnç mekanizmaları ve antimikrobiyal aktivite konularında yayınları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya bilim alanında doçent olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak. Farmasötik Teknoloji alanında Doçent olmak. Topikal kontrollü salım sistemleri, kozmetik ve tıbbi cihaz alanında çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

İLAN AÇIKLAMASI: Farmasötik Mikrobiyoloji veya Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikrobiyoloji bilim alanında doçent olmak, antimikrobiyal aktivite, direnç ve genotiplendirme konularında yayınları olmak.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat