3 Haziran 2021 PERŞEMBE      Resmî Gazete     Sayı : 31500

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. Başvuru dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir. 2- Kimlik Fotokopisi,

3- YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge ya da e-Devletten alınan öğrenim belgesi)

5-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

6-Lisans Transkripti (Onaylı)

7-ALES Belgesi

8-Yabancı Dil Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

11-İlan özel şatında tecrübe istenen kadro başvuruları için, tecrübe durumunu gösteren resmi belge,

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden)

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ: 03.06.2021

SON BAŞVURU TARİHİ: 17.06.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 21.06.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ: 24.06.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 28.06.2021

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Temel Bilimleri  

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya (Eczacılık) Anabilim Dalı  

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES PUANI: 70 (SAY)

YABANCI DİL PUANI: 50

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: www.istun.edu.tr

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Kimya bölümü lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat