8 Haziran 2021 SALI      Resmî Gazete     Sayı : 31505

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 08.06.2021

Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.06.2021

Giriş Sınav Giriş Tarihi : 29.06.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.07.2021

Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:

1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.

2- İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

3- Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi,

4- YÖK Formatlı özgeçmiş,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,

6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,

7- ALES Sonuç Fotokopisi,

8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),

9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.

13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmi belge. Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü /Biyokimya Anabilim Dalı

UNVAN: Arş. Gör.

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YABANCI DİL PUANI: 85

ÖZEL ŞART: Biyokimya alanında yüksek lisans yapmış olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ABD: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/Farmakoloji Anabilim Dalı

UNVAN: Arş. Gör.

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YABANCI DİL PUANI: 85

ÖZEL ŞART: Farmakoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat