8 Temmuz 2021 PERŞEMBE      Resmî Gazete      Sayı: 31535

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu” ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir)(Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir.

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) belirtilmelidir. Başvuru dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.

2-Kimlik Fotokopisi,

3-YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

5-Doçentlik Belgesi

6-Yabancı Dil Belgesi (ingilizce bölümler için)

7-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

8-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

9-Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 adet dosya (CD veya USB olabilir) Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen adrese yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

İLK BAŞVURU TARİHİ: 08.07.2021

SON BAŞVURU TARİHİ: 30.07.2021

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

KADRO UNVANI: Profesör Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 2

İLAN ÖZEL ŞART: Farmasötik Toksikoloji, Klinik Toksikoloji, Toksikoloji alanlarından birinden Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanlardan birinden Doçentliğini belgesine sahip olmak ve bu alanlardan birinde akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO UNVANI: Profesör Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 2

İLAN ÖZEL ŞART: Farmakognozi Alanında Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini almış olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi Bölümü

ANABİLİM DALI: Eczacılık Teknolojisi Bölümü

KADRO UNVANI: Profesör Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 2

İLAN ÖZEL ŞART: Farmasötik Teknoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak veya belirtilen alanda Doçentliğini belgesine sahip olmak ve bu alanda akademik çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85

Zeytinburnu - İSTANBUL

www.istun.edu.tr info@istun.edu.tr

444 3 788 0850 522 38 90

yelda.dogan@istun.edu.tr

yesim.derinpikal@istun.edu.tr

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat