16 Temmuz 2021 CUMA  Resmî Gazete      Sayı: 31543

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi: 16.07.2021

İlan Bitiş Tarihi: 30.07.2021

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı: Farmakognozi

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak

Kadro Unvanı: Doktor Öğretim Üyesi

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı: Farmakoloji

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

Kadro Unvanı: Doktor Öğretim Üyesi

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Kimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak

Kadro Unvanı: Doçent Doktor

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik teknoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

Kadro Unvanı: Profesör Doktor

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Bölüm: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı: Analitik Kimya

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Analitik Kimya veya Kimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak

Kadro Unvanı: Doçent Doktor

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Bölüm: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı: Biyokimya

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Biyokimya alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

Kadro Unvanı: Profesör Doktor

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Bölüm: Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasotik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak

Kadro Unvanı: Doktor Öğretim Üyesi

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Meslek Yüksekokulu

Bölüm: Eczane Hizmetleri

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

Kadro Unvanı: Profesör Doktor

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Meslek Yüksekokulu

Bölüm: Eczane Hizmetleri

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar: Eczacılık veya Tıp alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

Kadro Unvanı: Doktor Öğretim Üyesi

Kadro Sayısı: 2

 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet) * Noter Onaylı Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir. *Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat