18 Temmuz 2021 PAZAR Resmî Gazete        Sayı : 31545

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UNVAN: Dr. Öğ. Üy.

DERECE: 2

ADET: 1

NİTELİK: Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak, bitkisel kaynaklı nanopartikül karakterizasyonları ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

UNVAN: Dr. Öğ. Üy.

DERECE: 2

ADET: 1

NİTELİK: Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Endokrin sistem toksikolojisi ve üreme sistemi üzerine çalışmaları olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Botanik

UNVAN: Profesör

DERECE: 1

ADET: 1

NİTELİK: Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. İleri ekstraksiyon yöntemleri, fitokimya, etnobotanik araştırmalar yapmış ve bu alanlarda makale yayınlamış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

UNVAN: Dr. Öğ. Üy.

DERECE: 2

ADET: 1

NİTELİK: Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak. Topikal lipozom formülasyonları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Diğer Şartlar:

1-Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir

2-Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4-Tıp Fakültesi Kadrolarına sadece Tıp Fakültesi mezunu olanlar, Eczacılık Fakültesi kadrolarına sadece Eczacılık Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.

5-Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur.

6-Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar

adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.

7-Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

8-İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşıla bilinir.

9-2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, aynı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.

10-Atanmaya hak kazanan adayların başvuru sürecinde beyan ettikleri belgelerin asıllarını ilgili birime atanma öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir.

*İşareti kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

** İşareti olan kadrolarda Tıp Fakültesi mezunu olma şartı yoktur.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat