30 Temmuz 2021 CUMA  Resmî Gazete      Sayı : 31553

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

…..

3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN: - 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD)halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

ADEDİ: 1

DERECE: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu ve ilgili Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat