30 Temmuz 2021 CUMA  Resmî Gazete      Sayı : 31553

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 30 TEMMUZ 2021 - 13 AĞUSTOS 2021

Son Başvuru Tarihi : 13 AĞUSTOS 2021 Saat:17.00

Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17 AĞUSTOS 2021

Giriş Sınavı Tarihi : 19 AĞUSTOS 2021

Son Açıklama Tarihi : 20 AĞUSTOS 2021

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Klinik Eczacılık

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacı, ilaç ve zehir danışma hizmetleri konusunda deneyimli olmak, klinik eczacılık alanında lisans ve lisansüstü düzeyde ders vermiş olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

UNVAN: Araştırma Görevlisi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacı, farmasötik kimya alanında yüksek lisans veya doktora programına başvurmuş olmak veya yapıyor olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat