4 Ekim 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete      Sayı : 31618

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alımı yapılacaktır.

Başvuru bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinde yayınlanan kılavuzdan ulaşılabilecektir.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Not: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

İLAN TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi 04.10.2021

Son Başvuru Tarih 18.10.2021

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ADEDİ: 1

DERECE: 5

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

BAŞVURU YERİ: Eczacılık FakültesiDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat