28 Haziran 2022 SALI     Resmî Gazete      Sayı : 31880

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.

2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.

3-Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında); tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

NOT:

1-Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesi; ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmesi gerekmektedir.

2-Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(*) Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

NOT: Son başvuru tarihi 14 Temmuz 2022 Perşembe günü mesai bitimidir.

 

İLAN NO: 2022/11

ADET: 1

UNVAN: Dr.Öğr.Üyesi

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ABD/PROGRAM: Farmakoloji

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak; deneysel hayvan modelleri ve serotonin reseptörlerinde moleküler düzeyde çalışmış olmak

 

İLAN NO: 2022/12

ADET: 1

UNVAN: Profesör

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ABD/PROGRAM: Farmasötik Kimya

AÇIKLAMA: Bitki kaynaklı yarı-sentez, sentez ve antikanser alanında çalışmalar yapmış olmak ve NMR spektroskopi, HPLC ve GC-MS deneyimi olmak

 

İLAN NO: 2022/13

ADET: 1

UNVAN: Dr.Öğr.Üyesi

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ABD/PROGRAM: Farmasötik Teknoloji   

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Teknoloji (Biyofarmasötik ve Farmakokinetik) alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak; Nanokristal teknolojisi alanında in vitro ve in vivo çalışmalar yapmış olmak ve formülasyon geliştirme çalışmalarında yapay zeka uygulamalarını kullanmış olmak

 

İLAN NO: 2022/14

ADET: 1

UNVAN: Profesör

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ABD/PROGRAM: Analitik Kimya

AÇIKLAMA: Kil-ilaç etken maddesi etkileşiminin karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak

 

İLAN NO: 2022/15

ADET: 1

UNVAN: Dr.Öğr.Üyesi

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ABD/PROGRAM: Analitik Kimya

AÇIKLAMA: Analitik Kimya alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, tükürükte çinkonun belirlenmesinde nanokompozitlerin kullanımı üzerine çalışmalar yapmış olmak ve UV spektrofotometre, Foresans spektrofotometre, HPLC ve SEM cihazları konusunda deneyimli olmakDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat