30 Haziran 2022 PERŞEMBE     Resmî Gazete      Sayı : 31882

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, öğretim görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi, araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://inonu.edu.tr/tr/personel adresinde mevcuttur.

 

SIRA NO: 5

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Botanik

UNVANI: Araştırma Görevlisi

ADET: 1

DERECE: 4

ALES: 70 (SAY)

YDS, YÖKDİL VEYA EŞDEĞERİ: 50

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olup, lisansüstü eğitim yapıyor olmak.

 

BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi : 30.06.2022

Son Başvuru Tarihi : 20.07.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.07.2022

Sınav Giriş Tarihi : 25.07.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.07.2022

Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi : Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.inonu.edu.trDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat