5 Ağustos 2022 CUMA     Resmî Gazete      Sayı : 31914

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 05.08.2022

İlan Bitiş Tarihi : 19.08.2022

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat