5 Ağustos 2022 CUMA     Resmî Gazete      Sayı : 31914

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir. 2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4. İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

5. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

6. Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili birime başvurularını şahsen yapacak olup, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7. Doçent kadrolarına profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçent olanlar müracaat edemez.

 

İLAN NO: 2022407

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ADEDİ: 1

İLAN ÖZEL ŞARTI: Tıbbi farmakoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Deneysel ağrı ve deneysel parkinson konusunda çalışması olmakDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat