30 Eylül 2022 CUMA       Resmî Gazete      Sayı : 31969

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)

7. Yabancı Dil Belgesi

8. ALES Belgesi

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.09.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.10.2022

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 17.10.2022

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 19.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 21.10.2022

Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:

Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü

Eczacılık Fakültesi

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: (216) 500 43 92

 

UNVANI: Arş. Gör.

İLANIN ÇIKACAĞI BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI: Eczacılık Temel Bilimleri

KADRO SAYISI: 1

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen/Posta

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: www.acibadem.edu.tr

BAŞVURU YERİ: Eczacılık Fakültesi

İLAN ÖZEL ŞART: - Eczacılık Fakültesi, Kimya Mühendisliği veya Kimya alanında lisans mezunu olmak,

- Kimya veya Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

UNVANI: Arş. Gör.

İLANIN ÇIKACAĞI BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI: Biyokimya

KADRO SAYISI: 1

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen/Posta

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: www.acibadem.edu.tr

BAŞVURU YERİ: Eczacılık Fakültesi

İLAN ÖZEL ŞART: - Eczacılık Fakültesi veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans mezunu olmak,

- Biyokimya veya Biyokimya ve Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

UNVANI: Arş. Gör.

İLANIN ÇIKACAĞI BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

KADRO SAYISI: 1

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen/Posta

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: www.acibadem.edu.tr

BAŞVURU YERİ: Eczacılık Fakültesi

İLAN ÖZEL ŞART: - Eczacılık Fakültesi, Kimya Mühendisliği veya Kimya alanında lisans mezunu olmak,

- Analitik Kimya alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat