25 Kasım 2022 CUMA     Resmî Gazete      Sayı : 32024

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:

Adayların; başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim ve yabancı dil belgesi ile askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar;

2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10. ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılamayacaktır.

Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru şartlarını sağlamayan veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UNVAN: Doçent

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmakognozi alanından almış olmak ve HPTLC-etki yönlendirmeli analiz ve bitki kimyası üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

UNVAN: Profesör

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmakoloji alanından almış olmak ve antitrombotik etki, yara iyileştirici etki ve nöroptik ağrı farmakolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

UNVAN: Dr.Öğr. Üyesi

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Farmakoloji alanında doktora mezunu olmak ve patch clamp tekniği ile çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

UNVAN: Dr.Öğr. Üyesi

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Farmakoloji alanında doktora mezunu olmak ve nörodejenerasyon, oksidatif stres ve antikanser aktivite alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

UNVAN: Dr.Öğr. Üyesi

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Farmasötik Toksikoloji alanında doktora mezunu olmak ve genotoksisite, hepatotoksisite ve kardiyotoksisite alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UNVAN: Dr.Öğr. Üyesi

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Analitik Kimya alanında doktora mezunu olmak, kromatografig ve elektrokimyasal analiz teknikleri ile ilaç, kozmetik ve biyolojik materyal analizleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UNVAN: Dr.Öğr. Üyesi

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Analitik Kimya alanında doktora mezunu olmak ve kapiler elektroforez ile ilaç analizi ve kemometrik yöntemler konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Biyokimya

UNVAN: Dr.Öğr. Üyesi

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Biyokimya alanında doktora mezunu olmak ve kanser hücrelerinde kombine madde etkilerinin incelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Botanik

UNVAN: Doçent

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmasötik Botanik alanından almış olmak ve etnobotanik, tıbbi bitkilerin morfolojik ve anatomik özellikleri, fitokimyasal içerikleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

 

* 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Dr.Öğr.Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Duyurulur.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat