17 Mart 2023 CUMA        Resmî Gazete      Sayı : 32135

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir veya şahsen teslim edilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 17.03.2023-31.03.2023

İletişim Bilgileri: insankaynaklari@fbu.edu.tr

Tel: 0216 910 1907

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM: Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (İngilizce)

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Doç. Dr.

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçent unvanını almış olmak.

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM: Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (İngilizce)

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak, antikanser alanda çalışmaları olmak.

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM: Farmakoloji Anabilim Dalı (İngilizce)

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Doç. Dr.

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçent unvanını almış olmak.

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM: Farmakoloji Anabilim Dalı (İngilizce)

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM: Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı (İngilizce)

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Doç. Dr.

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda doçent unvanını almış olmak.

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM: Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı (İngilizce)

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/PROGRAM: Analitik Kimya Anabilim Dalı (İngilizce)

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA: Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak.

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar

4. Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir)

5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

7. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

9. Kimlik Kartı fotokopisi

10. Bir adet vesikalık fotoğraf

11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 17.03.2023

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 31.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 04.04.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 06.04.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 10.04.2023

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)

İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907

Başvuru Yeri: insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilir veya şahsen teslim edebilirler. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM/PROGRAM: Farmakognozi Anabilim Dalı

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Arş. Gör.

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmakDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat