30 Mayıs 2023 SALI        Resmî Gazete      Sayı : 32206

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek), Öğretim Görevlisi (Uygulama) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 30 Mayıs 2023

Son Başvuru Tarihi : 13 Haziran 2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 16 Haziran 2023

Giriş Sınavı Tarihi : 23 Haziran 2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 3 Temmuz 2023

İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI: Araştırma Görevlisi

İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

KADRO SAYISI: 1

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen/ Posta

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: https://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

KADROYA BAŞVURU YERİ: Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

İLAN ÖZEL ŞART: 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup, Farmasötik Toksikoloji Programında Doktora eğitimi yapıyor olmak.

KADRO DERECESİ: 4

 

UNVANI: Araştırma Görevlisi

İLANIN ÇIKILACAĞI BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Radyofarmasi

KADRO SAYISI: 1

BAŞVURU ŞEKLİ: Şahsen/ Posta

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: https://eczacilik.istanbul.edu.tr/tr/_

KADROYA BAŞVURU YERİ: Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

İLAN ÖZEL ŞART: 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olup; Radyofarmasi veya Farmasotik Teknoloji Programında Tezli Yüksek Lisans eğitimi veya Radyoformasi veya Farmasotik Teknoloji Programında Doktora eğitimi yapıyor olmak

KADRO DERECESİ: 4

 

Duyurulur.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat