20 Eylül 2023 ÇARŞAMBA         Resmî Gazete      Sayı : 32315

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular Üniversitemiz İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi'nden (https://ikbasvuru.sdu.edu.tr) çevrimiçi (online) yapılacaktır.

 

İLAN SIRA NO: 1555

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ABD/ASD/PRG: Farmasötik Biyoteknoloji

UNVAN: Doçent

DERECE: 1

ADET: 1

NİTELİĞİ: Farmasötik biyoteknoloji alanında çalışmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat