DAVET

“Dijital Eczacılık Zirvesi 2022”

2022 yılında da tüm meslektaşlarımız,, bilim insanlarımız ve ilaç sektörümüzün temsilcileri ile buluşuyoruz…

 “Dijital Eczacılık Zirvesi 2022” yi, 24-26 Mart 2022 tarihleri arasında, Eczacının Sesi e- Gazete, Majistral Eczacıları Derneği, Farmazi Akademi ve İzmir Eczacı Odası işbirliği ile gerçekleştireceğiz.

Bilimsel gerçekler ışığında, bilgilerimizi güncelleyip, ilaç, eczacılık ve toplum sağlığına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Elbette, eczacıların meslek yaşamlarını zorlaştıran sorunları ve çözüm önerilerimizi, güncel taleplerimizi, gelecekten beklentilerimizi de güçlü bir sesle, ortak bir akılla dillendirip, bütün ilgilileri göreve çağıracağız.

“Dijital Eczacılık Zirvesi 2022” ’yi, yine Serenas Grup’ a ait özel bir yazılım programıyla gerçekleştireceğiz.

Meslektaşlarımızla, bilim insanlarımızla, sağlık, ilaç ve eczacılık alanının her aşamadaki yöneticileri ve temsilcileriyle “Digital Eczacılık Zirvesi 2022”de bir kez daha birlikte olmaktan mutluluk ve onur duyacağız.

Katkı veren, katılacak olan herkese şimdiden sonsuz teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

“Digital Eczacılık Zirvesi 2022” Düzenleme Kurulu



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat