TEB Başkanı' ndan mektup...

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER

TEB Başkanı Ecz. Arman Üney, “Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir Eylem Planı” olarak açıklanan planlama hakkında eczacılara bir bilgilendirme mektubu gönderdi.

İkinci olarak da söz konusu olan eylem planı gönderildi.

Eylem Planı ile ilgili haberimizi daha önce yayımlamıştık  (https://eczacininsesi.com/haber-detay.php?id=15092) 

Üney’ in söz konusu bilgilendirmesini aşağıda yayımlıyoruz:

 

"Değerli Meslektaşım;

TEB  43. Dönem Merkez  Heyeti  olarak  göreve geldiğimiz ilk  günden  itibaren ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveri ile ilaç-eczacılık hizmetlerini sürdürmek için çalışan meslektaşlarımızın mesleki saygınlık ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi yönündeki haklı taleplerini her platformda dile getirdik. Mevcut tüm sorunlarımızın çözümü konusunda kararlılıkla mücadele verdik, Eczacılık mesleği ve meslektaşlarımız hak ettiği değeri alana kadar da bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenmiş ve 13 yıldır güncellenmemiş İlaç Fiyat Kararnamesi’ne  ilişkin  ilgili tüm  taraflarla  aralıksız  görüşmeler gerçekleştirdik. Yaptığımız basın açıklamaları ile konuyu kamuoyu gündemine taşıdık. Bu konunun 23-25 Haziran  2022 tarihlerinde  eczacı odası başkanlarımız  ve yöneticilerimizle Konya’da gerçekleştireceğimiz Bölgelerarası Toplantımızın  ana  gündem  maddesi olacağını ve eczacıların burada bir karar vereceğini söyledik.

Mesleğimizin içinde bulunduğu  ve artık katlanılamaz boyutlara ulaşan ekonomik dar boğaz karşısında “Aşama aşama ilerleyecek ve giderek şiddetini arttıracak bir eylemsel tavır  gösterme” kararı  Bölgelerarası  Toplantımızda Merkez  Heyeti  ve Denetleme  Kurulumuzun,  Başkanlarımızın  ve tüm  Oda Yöneticilerimizin ortak iradesi olarak hayat buldu.

Toplantımız sonrasında merkezde Birliğimizin ve yerelde Bölge Eczacı Odalarımızın eşzamanlı gerçekleştirdiği 43. Dönem I. Bölgelerarası Toplantısı Sonuç Deklarasyonu yazılı ve görsel basında çok geniş yer buldu. Mevcut koşullar altında ilaç eczacılık hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin imkânsızlığını tüm kamuoyuna ve ilgili taraflara etkin bir şekilde duyurduk.

8 Temmuz 2022 Cuma günü Resmi Gazete’de İlaç Fiyat Kararnamesi yayımlanarak eczacılarla ilgili bölümünde bir düzenleme yapıldı. 13 yıl sonra böyle bir düzenlemenin hayata geçmiş olması, Birlikten  doğan gücümüzle mesleğimiz için bundan  sonra elde edeceğimiz kazanımlar açısından önemli bir başlangıçtır.

Altını çizerek ifade etmek isterim ki, günün koşulları gözetildiğinde eczane ekonomilerine yapılan mevcut düzenleme varlık-yokluk mücadelesi veren eczanelerimiz için yeterli değildir.

Bu nedenle 43. Dönem I. Bölgelerarası Toplantımızda oluşturduğumuz ortak irade doğrultusunda eczanelerimizin  ayakta kalabilmeleri  için  başlattığımız mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

 

Bu bağlamda, Birliğimizce hazırlanan  Eylem Planı Taslağı’nı 22.07.2022 tarihinde Oda yönetimlerimizle paylaştık. Ardından 27.07.2022 tarihinde  gerçekleştirdiğimiz Eylem Planı Çalıştayı’nda Oda yöneticilerimizden gelen görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda ortaklaştırdık.

Amacımız; sürdürülebilir bir ilaç eczacılık hizmet modeli için artık “Eczacıya

Hak Ettiği Değerin Verilmesidir.”  Bunun  için;

  1. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, 13 yıl öncesinin koşullarına  göre belirlenen  fiyat baremlerinin  güncel duruma  göre yeniden düzenlenmesi; yapılacak kar oranı ve barem artışlarının  enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda  bağlanarak güncellenmelerinin  sağlanacağı yeni bir model oluşturulması gereklidir.
  2. Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Alım Protokolünde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik  darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmeler  yapılmalıdır.  SUT  ve Medula uyumsuzluğuna bağlı meslektaşlarımızın maruz kaldığı haksız kesintiler son bulmalıdır.
  3. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında  ve sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarında  günümüz  koşullarına  uygun  ve hakkaniyetli  düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.
  4. Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve hiçbir sorumluluğumuz olmadığı halde biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur eden ilaç yoklukları engellenmeli, hastalarımızın ödemek zorunda kaldıkları ilaç fiyat farkları son bulmalıdır.
  5. Eczane ekonomilerinin  ve eczacıların sunmakta  olduğu istihdam  alanlarının korunabilmesi  adına intörn hekimlere  sağlanan asgari ücret desteğine benzer katkı ve hibeler  ve/veya KOSGEB ve İŞKUR destekleri meslektaşlarımıza da sağlanmalıdır.
  6. Göç İdaresi Protokolü Birliğimizin önerileri doğrultusunda güncellenmelidir.
  7. Eczacılara sunmakta oldukları danışmanlık ve takip hizmetleri için hak ettikleri Meslek Hakkı verilmelidir.
  8. Takviye Edici Gıdalarının Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılması ve eczanelerden eczacı danışmanlığı  ve takibinde sunulması  sağlanmalıdır. İnternet  üzerinden ve ehil  olmayan kişilerce satılarak halkımızın  canına  kasteden bu kontrolsüz satışların önüne geçilmelidir.
  9. Uluslararası  standartlarda  kaliteli  eczacılık eğitiminin  sağlanması ve toplum sağlığının etkin  şekilde korunması  ve geliştirilmesi adına kontrolsüzce açılan eczacılık fakültelerine artık dur denilmelidir.
 

Değerli Meslektaşım;

“Eczacıya Hak  Ettiği  Değer  Verilmelidir”  Eylem  Planımız  kapsamında  Bölge Eczacı Odalarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilecek Eczacı Toplantıları tüm meslektaşlarımın katılımıyla güçlenecek, Birlikten doğan gücümüzün sesi olacaktır.

Bizler,  Birlikle   ve  Birlikte   yürüyeceğimiz  bu  zorlu  yolda  mesleğimizin  hak ettiği değeri alana kadar omuz omuza mücadele vereceğiz.  Bu süreçte her  daim hastalarımızı da gözetecek, haklı  mücadelemizde onların  desteğini de yanımıza alarak yol yürüyeceğiz.

“Güçlü  bir  Mesleki  Gelecek” için  ülkemizde  ilaç  eczacılık  sektörünün   farklı alanlarında  hizmet  sunan  45 bini  aşkın  meslektaşımız,  eczacılık fakültelerinde okumakta olan genç meslektaşlarımız, yol arkadaşlarımız eczane çalışanlarımızla birlikte bu hak arama mücadelemizde tek ses - tek yürek olarak haykırıyoruz;

MESLEĞİMİZİ SÜRDÜREBİLMEK, YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN Mesleğimiz için BURADAYIZ.

Mesleğimiz için AYAKTAYIZ.

ECZANELER YAŞASIN!

#EczanelerKapanmasın

 

Aydınlık geleceğimize olan inancımla yolumuz açık olsun.

Sevgi ve Saygılarımla,

Ecz. Arman ÜNEY

Türk Eczacıları Birliği  Başkanı"Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat