44. DÖNEM 1. BÖLGELERARASI TOPLANTISI DİYARBAKIR'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

teb.org.tr/ Türk Eczacıları Birliği 44. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Üç gün süren Bölgelerarası Toplantıya; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı Üyeleri, TEB Eczacılık Akademisi Başkanı, Bölge Eczacı Odalarımızın Başkan ve Yöneticileri, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ve Birim Kooperatiflerimizin Başkanları ve Yöneticileri ile meslektaşlarımız katıldı.

Toplantının açılışını yapan 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ahmet Turgay Yaşar, toplantıya 12 bin yıllık kadim geleneğe sahip Diyarbakır’da ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaşar, “Türk Eczacıları Birliği önderliğinde bir araya gelip sorunları değil, mesleğimizin geleceğini tasarlamayı hedeflemeliyiz. Bu toplantının bu amaca hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.

Toplantı Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney’in açılış konuşması ile devam etti. Üney sözlerine, 44’üncü dönemin ilk bölgelerarası toplantısını 12 bin yıllık bir geçmişe sahip Diyarbakır’da gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek başladı.

Refah’ta yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Üney, “Dünyanın gözü önünde, bizim yanı başımızda gerçekleşen bu vahşet, artık bir ulusu sistematik bir şekilde yok etme, adeta bir soykırım boyutuna gelmiştir.  Bu vahşetin son bulması için topyekûn tüm dünya ayağa kalkmalıdır” dedi.

Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel riskler hakkında da bilgi veren Üney;

“Bizler de bugün dünyanın karşı karşıya olduğu kritik sağlık sorunlarının farkında olmak, bu sorunları en temel düzeyde kendi ülke insanımız için çözmeye yönelik çalışmak zorundayız. Etkili ve sürdürülebilir sağlık politikaları ile uygulamalarının hep birlikte savunucusu ve uygulayıcısı olmak durumundayız.

İlaç pazarımız, 2028 yılında, 2023 yılı pazarına göre 3,5 kattan daha fazla büyümüş olacak. Yaşanan bu büyümeden eczacının her geçen dönem daha fazla pay alması gerekiyor. Bizler de artan oranda eczacının pay alması için her kanaldan girişimlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

Diğer yandan, bazı ilaç firmalarının eczane pazarını açıkça tehdit eden dolambaçlı yöntemlerinin ve uygulamalarının her zaman karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Eczacıları karşısına alan politikaların ve ticari girişimlerin sahiplerini bir kez daha uyarıyoruz. Eczacının refleksini, örgütlü gücünü kimse test etmeye kalkmasın. Eğer birileri bizlerin ekmeği ile oynamaya göz dikmişse, biz de tüm varlığımızla, tüm örgütlü gücümüzle gereken karşılılığı en net şekilde veririz. Bu da böyle bilinsin” dedi.

İlaç ve eczacılık alanındaki diğer gelişmelere de dikkat çeken Üney, şunları söyledi; “Bir yanda gündemdeki konularımız için var gücümüzle çalışmaya devam ederken bir taraftan da mesleğimizin geleceğini şekillendirmek için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Dayanışma ruhuna her zaman sahip çıkan, onu her daim harekete geçirmesini bilen biz eczacılar; mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceği için hep daha iyisini aramaya devam edeceğiz.

Deprem bölgesindeki meslektaşlarımız, çok zor koşullar altında fedakârca görev yapmaya devam ediyorlar. Meslektaşlarımız her türlü olumsuz koşula rağmen memleketlerine sahip çıkıyorlar. Onlar her türlü güçlüğe rağmen yaşadıkları şehri terk etmiyor, hastalarına hizmet sunmaya devam ediyorlarsa bizim de onlara sahip çıkmamız gerekiyor.

Dolayısıyla deprem bölgesinde görev yapan meslektaşlarımız için başta SGK Protokolü olmak üzere özel iyileştirmeleri talep etmeye devam ediyoruz. Yeni Protokol sürecinde de bunun takipçisi olacağız” dedi.

Ardından DEM Parti Bitlis Milletvekili Ecz. Hüseyin Olan bir konuşma yaparak eczacılık mesleği açışından önem taşıyan Bölgelerarası Toplantının Diyarbakır’da gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Toplantının ikinci bölümünde Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem kapsamlı bir sunum eşliğinde çalışma raporunu katılımcılarla paylaştı.

Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Uğur Elik, TEB Merkez Heyeti Mali Raporunun sunumunu yaptı.

Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş'ın Denetleme Kurulu Raporu ve TEBEM İlaç Çalışmaları ile ilgili sunumunun ardından ilk gün programı sona erdi.

Toplantının ikinci ve üçüncü gününde Bölge Eczacı Odalarımızın Başkanları ayrıntılı değerlendirmelerde bulundular.

Bölge Eczacı Odası Başkan ve yöneticilerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Üney, “42 Başkanımız ve yöneticimiz değerlendirmelerde bulundular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu kürsülerden birbirimizi çok daha fazla dinlemeye ihtiyacımız var. Hep birlikte çok daha büyük işler yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yılmadan, usanmadan ve korkmadan Bölge Eczacı Odalarımızla birlikte mücadele ettik bundan sonra da bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak- https://www.teb.org.tr/news/10492/44-D%C3%96NEM-1-B%C3%96LGELERARASI-TOPLANTISI-D%C4%B0YARBAKIR%EF%BF%BD%EF%BF%BDDA-GER%C3%87EKLE%C5%9ET%C4%B0R%C4%B0LD%C4%B0Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat