Ankara Eczacı Odası Duyurusu:

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Sürelerinin 30.06.2025 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından 31.05.2024 tarihinde, geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş ve henüz yenilenmemiş süreli tüm sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 30.06.2025 tarihine kadar uzatıldığına dair duyuru yayımlanmıştır.

İlgili duyuruya istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir önceki rapor sürelerinin uzatılmasına dair yayımlanan duyuru kapsamında hariç tutulan, 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan Tebliğ maddeleri dışında kalan hastalıklara ilişkin tüm ilaç/sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin raporlarının tekrar hariç tutulması hakkındaki değerlendirmesi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılması muhtemel olan duyurudan sonra netlik kazanacaktır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK- BAKANLIK DUYURUSU:

https://mvc.aeo.org.tr//UserFiles/files/saglik-raporlarinin-gecerlilik-sureleri-31052024pdf.pdf

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat