Ürün tanıtımında ünlüler oynayamayacak! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme yolda

Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi amaçlı ürünler ve gıdaların tanıtımı için yeni bir düzenleme yolda...

Buna göre tıbbi ürün tanıtımında ünlü kişilerin rol oynaması yasaklanacak. Sağlık personelleri için ise izin almak şart olacak.

Esma Altın- Türkiye/ Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), beşerî tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtım faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapıyor.

Taslağa göre, hekim, diş hekimi ve eczacılara yapılabilen tanıtım ve dağıtılabilen ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalarla sınırlı olmak kaydıyla diyetisyenlere yönelik de gerçekleştirilebilecek. Söz konusu meslek gruplarına yapılan ziyaretler, artık elektronik ortamda da yapılabilecek. Ürün tanıtım temsilcileri, bu meslek grupları haricindeki sağlık meslek mensuplarına herhangi bir ürün ve benzerini tanıtamayacak, tanıtım malzemesi ve tanıtım materyali veremeyecek.

Ürün tanıtımlarında, ürün kullanımını gereksiz yönde teşvik edecek veya beklenmeyen riskli durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılı ya da doğruluğu kanıtlanmamış bilgiler yer almayacak. İlgi çekici ve ürünün kendisi ile doğrudan ilgisi olmayan ifade ve görüntü kullanılmayacak. Tanıtımlarda ünlü kişiler kullanılamayacak ve sağlık mensupları izin almadan tanıtımlarda rol alamayacak.

Kaynak- https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/urun-tanitiminda-unluler-oynayamayacak-saglik-bakanligindan-yeni-duzenleme-yolda-1044017Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat