Ecz. Özcan KEKEÇ

 

Eczacılık hem bir bilim alanına hem de bir mesleğin ortak adına tekabül eder.

Ülkemizde bilimsel eczacılık 1839 yılında Sultan II. Mahmud döneminde Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'de bir eczacılık sınıfının açılması ile başladı.

O günden bugüne;

182.yılında Akademik Eczacılık Biliminin eğitimini tamamlamış ECZACILAR ,

Birinci Basamak Sağlık Hizmeti sunumunda;

Halk sağlığının korunma ve kişisel bakımında en etkin biçimde bilgi ve becerisiyle yasaların kendisine verdiği yetkiyle de, halkın ilaca ulaşımında ve ilacın doğru ve etkin kullanımında ilacın tek uzmanı olarak, mesleğini icra etme gayretinde olmuşlardır.

İlacın ticari bir meta olarak değil de, sosyal sınıf ayırımı gözetmeksizin herkesin ulaşabilmesinin savunucusu olmuş, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında da her bireyin sağlıklı yaşama hakkının anayasal bir hak olduğunu yıllarca vurgulamış, sağlık sisteminin özelleşmesinin karşısında olmuş, sosyal devletin herkesin sağlık hakkından faydalanmasının olmazsa olmazı olduğunu altını çizmiş aynı zamanda ilacın doğru kullanımında etkin rol üstlenerek ilacın en büyük alıcısı olan devletin de tasarruf tedbirlerine önemli katkılar sağlamıştır.

Kaliteli ve nitelikli meslek eğitiminin Meslek kadrolarınca verilmesinin ön koşulu olarak, her geçen yıl sayıları ihtiyacın çok üstünde artan çoğu “ticarethane” zihniyetinden öteye gitmeyen Eczacılık Fakültelerinin açılmasına karşı olmuştur...

Mesleğin halka hizmet sunumunda sürdürülebilir olması çabalarında meslek etiğini, eontolojiyi, meslek hakkını koruyucu sağlık hizmet yerinin eczanelerde eczacılar aracılığıyla sunumu ve yerli ilaç sanayinin Ar-Ge’ nin önceliğini üretimden kamu tasarrufunu gözeten politikalar üretmiş, siyasi otoritelerin önüne her daim bilimsel emeğin taslaklarını koymuştur.

Her geçen zaman diliminde büyüyerek gelişen taban gücünü ekonomik örgütlülüğe dönüşmesinde kooperatifleşme zorunluluğuyla üretimi hedeflemiştir.

Ülkemiz ve dünyanın gelişmiş medeni ülkeleri Pandemi gündemiyle sarsılırken covid-19 mücadelemizde ortaya koyduğumuz cansiperane gayretlerimizi çok önemsiyor, bir kez daha bu alanın vazgeçilmez aktörleri olduğumuzun altını çizmek istiyorum.

Kaybettiğimiz meslek şehitlerimizi de bu vesile ile bir kez daha rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum …

Sonsuzlukta ışıklarda olsunlar.

Mesleğime hak kazanmamda en büyük emeğe değer olan tüm hocalarım başta olmak üzere, meslek alanının her noktasında özveriyle görev anlayışlarını en üst noktada tutan meslektaşlarımın ve eczacı adaylarının bu dayanışma gününü kutluyor, nice sağlıklı günlerde bu savaşın kazanıldığının gururuyla bir arada olmayı diliyorum...

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat