15 Haziran 2024 CUMARTESİ    Resmî Gazete      Sayı : 32577

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

BİRİM: Farmasötik Teknoloji

DERECE: 5

KADRO ÜNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO ADETİ: 1

İLAN ŞARTLARI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

BİRİM: Analitik Kimya

DERECE: 5

KADRO ÜNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO ADETİ: 1

İLAN ŞARTLARI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Doktorasını Analitik Kimya alanında yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

BİRİM: Farmakognozi

DERECE: 5

KADRO ÜNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

KADRO ADETİ: 1

İLAN ŞARTLARI: Doktorasını Eczacılık Farmakognozi alanında veya Eczacılık Fitofarmasi alanında uzmanlığını yapmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat