TİTCK uygulamayı düzeltti

“Gönderilen yazıda, ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslim edilmesine dair yasa ve yönetmelikte zorunluluk bulunmadığı anımsatıldı.”

BirGün/ TİTCK Başkanı Dr. Asım Kocaoğlu imzasıyla Türk Eczacılar Birliği'ne gönderilen yazıda, ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslim edilmesine dair yasa ve yönetmelikte zorunluluk bulunmadığı hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla eczanelere gönderdiği 'reçeteye tabi ilaçların sadece hasta veya birinci derecede yakınına teslim edilmesine' ilişkin yazısına dair Türk Eczacılar Birliği'ne bir açıklama gönderdi.

Gönderilen yazıda, ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslim edilmesine dair yasa ve yönetmelikte zorunluluk bulunmadığı anımsatıldı.

Yazıda özetle "6197 sayılı Kanun ile Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte, reçete muhteviyatı ilaçların hasta veya birinci derece yakınına teslim edilmesi zorunluluğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığından, konunun başkanlığımızca değerlendirilmesi ve yapılacak işleme esas görüşlerimizin bildirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. Teslim edildiği kişilere ait gerekli bilgilerin kaydedilmesi koşulu ile reçete muhteviyatı ilaçların hasta ya da birinci derece yakınına teslim edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı, bu yönde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne de bilgi verildiği hususunda bilginizi rica ederim" denildi.

BİRGÜN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2024’de ilaçların teslimi hakkında resmi yazı yayımlanmış, ilaçları sadece hasta veya birinci derecede yakınına teslim edilmesi gerektiği aksi halde idari işlem uygulanacağı gerektiği belirtilmişti.

BirGün'ün "Reçeteye mi bakalım kimliğe mi" başlığıyla gündeme getirdiği durum, hukuki dayanaktan uzak olduğu gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu.

Kaynak-https://www.birgun.net/haber/birgun-gundeme-getirdi-titck-uygulamayi-duzeltti-537718Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat