TEİS Bilgilendirdi:

BİLGİLENDİRME: E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında (1 Temmuz 2024)

Sayın Üyemiz,

Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen hususlara göre oluşturulan e irsaliye, elektronik sevk irsaliye belgeleri olarak tanımlanır. Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen standartlara göre oluşturulması gereken e-irsaliye uygulaması, 1 Temmuz 2020 yılından itibaren yasal bir zorunluluk olarak başlatılmış olup kademeli şekilde mükellefler için zorunlu hale gelmektedir.

1 Temmuz 2024 itibariyle; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2023 yılında cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan işletmelerin e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur. Bu kapsama giren meslektaşlarımızın e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.

2023 yılında cirosu 10 Milyon TL'nin altında olan mükelleflerin e-irsaliyeye geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

E-İrsaliye Nedir

E-İrsaliye, kağıt ortamında düzenlenen sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi esasına dayanan bir uygulamadır. E-İrsaliye, malın taşınması sırasında düzenlenen belgedir ve dijital ortamda oluşturularak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine iletilir.

Nasıl Başvuru Yapılır

E-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Belge Portalı üzerinden başvuru yapılabilir ya da hizmet alınan mevcut özel entegratör aracılığıyla da e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapılabilir.

Geçiş başvurusu için mali mühür ya da eimza gerekmektedir.

e-İrsaliye uygulaması için; e-Fatura sisteminde hangi entegratör kullanılıyorsa, aynı entegratörden hizmet alınacaktır.

Geçiş başvurusu için 1 Temmuz 2024 tarihini beklemeye gerek olmayıp, öncesinde başvuru yapılabilmektedir.

BAZI ENTAGRATÖR FİRMALARININ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

-ELOGO: 02626798000 / destek@elogo.com.tr

-FARMAKOM: 02163270947 / webadmin@farmakom.com.tr

-KOLAYSOFT: 08502599090 / info@kolaysoft.com.tr

-SUPERENTEGRATOR: 08504607770 / support@superentegrator.com

-TURKCELL: 02169777000 / satis@eplatform.com.trDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat