ECZACININ SUT İLE İMTİHANI- XIV

PREGABALİNLER, GABAPENTİNLER

Sevgili meslektaşlarım,

04.09.2019 Tarihinde Resmi Gazetede yaınlanan Sağlık Ugulama Tebliği, birçok ilacın SGK tarafından geri ödenme koşullarını değiştirdi. En dikkat çekici olanlar: anti trombolitik ilaçlar ve inhalerlerlerin kombine kullanımına kısıtlama getirildi, göz ilaçlarının verilme kuralları yine değişti. Gabapentin ve pregabalinlerin ödenme koşulları en çok sorulan konuların başında geldi. Bu haftaki yazımda, ödenme koşulları değişen pregabalin ve gabapentin gurubu ilaçları ele alacağım.

Epilepsi, halk arasında "sara hastalığı" olarak da bilinir. Beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar.Dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini etkilemektedir.

Nöropatik ağrı: sinir sistemindeki primer bir lezyon veya disfonksiyon sonucu ortaya çıkan ağrı olarak tanımlanan, günümüzde toplumun %2-3’ünü etkileyen hastalıktır. Nöropatik ağrı, anti-inflamatuvar ilaçlar ve opioidler ile tedaviye iyi yanıt vermemekte, oysa antiepileptikler ile etkin şekilde tedavi edilebilmektedir.

Diyabetik Nöropatik Ağrı: yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden ve diyabetik hastaların yaşam kalitesini azaltan önemli bir komplikasyondur. Diyabetik nöropati proksimal veya distal sinirleri ve duyu, motor veya otonom sinirleri farklı şekillerde etkileyerek heterojen bir klinik tablo oluşturur. Ülkemizde erişkin diyabetlilerde %16 oranında diyabete bağlı nöropatik ağrı görülmektedir.

Fibromiyalji: Kas-iskelet sisteminde uzun süreli olabilen, vücutta yaygın ağrı ve hassasiyete yol açan bir yumuşak doku romatizmasıdır. 

Pregabalin ve Gabapentin etki mekanizması: Presinaptik voltaj kapılı kalsiyum kanallarının α2δ subünitine bağlanarak presinaptik transmiterlerin salınımını azaltma yoluyla etki gösteren, epilepsi, nöropatik ağrı ve periferik diabetik nöropatik ağrı endikasonlarında reçete edilen bir ilaçtır.

Pregabalin endiksayonları: Epilepsi, Nöropatik ağrı, Fibromiyalji

Gabapentin endikasyonları: Epilepsi, Nöropatik ağrı

 

SUT NELERİ DEĞİŞTİRDİ?

Bilirsiniz, tablolarla çalışmayı seviyorum. Daha akılda kalıcı ve anlaşılır oluyorlar.

Pregabalin ve Gabapentin gurubu ilaçların SUT değişikliklerini en yalın haliyle aşağıda özetlemeye çalıştım:

 

04.09.2019 Tarihinde RG’de yayınlanan tebliğin yürürlük tarihi 12.09.2019 olarak duyuruldu. Ancak hemen ardından, 12.09.2019 tarihinde SGK tarafından, eski raporların bitim tarihine dek geçerli olduğu duyuruldu. Duyuruda kavram kargaşası olunca, 17.09.2019 tarihinde bir duyuru daha yayınlandı. Yayınlanan duyurunun özeti aşağıdaki gibidir:

- Epilepsi teşhisli, “gabapentin” ile “pregabalin” etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu rapora istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;

 

- Nöropatik ağrı teşhisli “gabapentin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık raporuna istinaden nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;

 

- Nöropatik ağrı teşhisli “pregabalin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık raporuna istinaden romatoloji, algoloji, deri ve zührevi hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nefroloji, ortopedi ve travmatoloji, geriatri veya beyin cerrahisi uzman hekimlerince, Tebliğin

- Kronik kas iskelet ağrısı ve Fibromiyalji teşhisli “pregabalin” etkin maddeli ilaç ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bu sağlık raporuna istinaden romatoloji, ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya algoloji uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde Kurumca karşılanacağı;...

 

Son SUT değişikliğinde, pregabalin ve gabapentin yazabilecek ilgili uzman hekimlerde kısıtlamalar, kurul raporlarına geçilmesi, rapor sürelerinin kısaltılması gibi değişiklikler; hastaların ilaca ulaşımını zorlaştıracağı aşikar. Bizler reçete karşılarken yine hastalarla karşı karşıya kalacağız. Hem hastaların, hen eczacıların hem de hekimlerin bu gurup ilaçlarla işi zor gibi görünüyor.

 

Haftaya değişen SUT’un başka bir konusuna yoğunlaşmak üzere, sağlıcakla kalın.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat