2022 yılında asgari ücret 1.07.2022 – 31.12.2022 Dönemi için ayrı ayrı belirlenmiştir.

1 Temmuz 2022 tarihli ve 31388 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1/7/2022 tarihli ve 2022 /1 sayılı ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI ile İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) iki yüz on beş lira olarak belirlendi.

Asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL’dir.

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVEREN MALİYETİ
  1.06.2022 7.12.2022
ASGARİ ÜCRET 5.004,00 TL 6.471,00 TL
GÜNLÜK ÜCRET 166,8 TL 215,70 TL
İŞÇİ SGK PRİMİ (%14) 700,56 TL 905,94 TL
İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ (%1) 50,04 TL 64,71 TL
GELİR VERGİSİ MATRAHI 4.253,40 TL 5.500,35
GELİR VERGİSİ (%15) KALDIRILDI
DAMGA VERGİSİ (%7,59)
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60 TL  970,65 TL
NET KAZANÇ 4.253,40 TL 5.500,35 TL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI
ÖDENECEK TUTAR 4.253,40 TL 5.500,35 TL
     
İŞVERENE MALİYETİ    
BRÜT ÜCRET 5.004,00 TL 6.471,00 TL
İŞVEREN SGK PRİMİ (%15,5) 775,62 TL 1.003,01 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ(%2) 100,08 TL 129,42 TL
TOPLAM İŞ VEREN MALİYETİ 5.879,70 TL 7.603,43 TL
     
SGK+VERGİ    
BRÜT ÜCRET(%32,5) 1.626,30 TL 2.103,08 TL
GELİR VERGİSİ-AGİ(VERGİ MALİYET) 0,00 TL 0,00 TL
DAMGA VERGİSİ 0,00 TL 0,00 TL
SGK+VERGİ MALİYETİ 1.626,30 TL 2.103,08 TL


Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat