T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

Sayı : E-14895970-517.99-247974797                                                                                                                05.07.2024

Konu : Blokaj ve Geri Çekme Duyuruları Hk.

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesindeki 25.06.2024 tarihli duyurusunda “Koçsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Misintu 20mg Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz” adlı ürünün 30313010 (SKT:03:2025) parti numaralısına yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” ve "Bölükbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ruhsatına sahip olduğu “Optimaven 50g/240ml Oral Süspansiyon” adlı ürünün 23022101 (SKT:05:2025), 23024103 (SKT:05:2025), 23027106 (SKT:05:2025) ve 23054133 (SKT:08:2025) parti numaralılarına yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği”ne göre 1. sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." 01.07.2024 tarihli duyurusunda "Biemexol 350mgI/ml I.A., I.V. Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Flakon, 100ml adlı ürünün 235212017 (SKT:11.2026) partisine, yapılan inceleme ve analizler sonucu uygun bulunmaması nedeniyle 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ne göre 1. Sınıf B seviyesinde (nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerler) geri çekme işlemi uygulanmış olup gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. " hususları bildirilmiştir.

Koçsel İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ruhsatına sahip olduğu “Misintu 20mg Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti Hazırlamak İçin Toz” adlı ürünün 30313010 (SKT:03:2025) parti numaralısı, Bölükbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin ruhsatına sahip olduğu “Optimaven 50g/240ml Oral Süspansiyon” adlı ürünün 23022101 (SKT:05:2025), 23024103 (SKT:05:2025), 23027106 (SKT:05:2025) ve 23054133 (SKT:08:2025) parti numaralıları ve Biemexol 350mgI/ml I.A., I.V. Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Flakon, 100ml adlı ürünün 235212017 (SKT:11.2026) partisinin kullanımının durdurulmasının ve geri çekmeye yönelik işlemlerin başlatılmasının ayrıca Kurumun resmi internet sitesinde yapılan geri çekme ve satış blokajı işlemi duyurularının titizlikle takip edilmesinin Başkanlığınız bünyesinde/İlçenizde bulunan ve ilgili ürünü bulundurabilecek tüm sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

 

Uzm. Dr. Sacit TÜRÜDÜ

Vali a.

       Başkan V.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat