KRONİK HASTALIKLARDA REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Ecz. Ali Erdem

Ülkemizde yeni tip korona virüs COVİD19 için oluşturulan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerisi ile SGK tarafından 14/03/2020 tarihinde yapılan duyuru ile kronik hastalığı bulunan kişilerin bu hastalıklarına ilişkin ilaçlarını reçetesiz olarak eczaneden almalarına ilişkin düzenleme yapılmış ve uygulama esaslarına ilişkin olarak 18/03/2020 tarihli duyuru ile tereddütleri ortadan kaldırmaya yönelik 3 maddelik bir açıklama oluşturulmuştur.Sizlere son zamanlarda eczanelerimizde sıklıkla karşılaştığımız  kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç teminine ilişkin bazı bilgileri paylaşmak istiyorum.

1) Kurum yetkililerinden alınan bilgilere istinaden kronik raporu 1 mart öncesinde biten vatandaşlar bu kapsamda değerlendirilmemektedir. 1 mart sonrası biten raporlar ise otomatik olarak 30/06/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2) Bu kapsamda ilaç karşılanabilmesi için son 6 ay içinde ilacın hastaya reçete edilmiş olması gerekmektedir.

3) Medula sisteminde işlem yapılması için reçete kayda alınmadan önce Uyarı Kodu bölümünden Tüm Uyarı Kodlarından Sorgulama yapılarak (418 - Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç tedavisi) kodu seçilmelidir. Yapılan seçimle; Tesis Kodu alanına 11990099, Diploma Tescil No alanına da 000000 otomatik olarak eklenecek olup, uygun doktor branşı branş listesinden seçilmelidir.

4) Birden fazla ilgili uzman gerektiren ilaç kullanan kişilere ait reçetesiz işlemlerde bu ilaçlar için  sisteme ayrıca birden fazla giriş yapılabilir.

5) Kronik hastalıklara ilişkin reçetesiz temin için en fazla 1 aylık dozda, kür kapsamındaki ilaçlar için 1 küre yetecek miktarda ilaç karşılanabilir. ÖR: 28 film tb formundaki bir ilaç için 2 kutu karşılanması  veya günde 1x1 dozda kullanılan bir ilacın 30 ve 90 tb formları mevcut ise 30 tb formu sisteme girilmesi gibi.

6) İlaca ait SUT ve eki listelerde aranan  güncel  özel tedavi kriterleri, tetkik vb parametrelerin  mevcut rapor uygun ise ayrıca kontrolü gerekmemektedir.

7) Sağlık Bakanlığınca verilen hasta bazında endikasyon dışı  kullanım onayı ile karşılanan raporlar için izin süreleri aşılmadan ve belirtilen dozda reçetesiz ilaç temini mümkündür. Ancak onay belgesinde belirtilen tedavi süresi bitmiş ise hastanın yeniden hekime yönlendirilmesi gerekmektedir.

8) Renkli reçete kapsamındaki ilaçlar( kırmızı,yeşil,mor,turuncu) için reçetesiz temin için Medula Eczane  sistemine kayıt sonrası Reçetem Bilgi Sisteminde Kronik hastalarda reçetesiz ilaç temini kutucuğu tıklanarak işlem yapılmalıdır.Kontrole tabi ilaçların reçetesiz kronik temini için ayrıca Reçetem Bilgi Sistemine işlem yapılmasına gerek yoktur.

9) Turuncu reçete kapsamındaki kan ürünleri için 3 günlük akut kanama raporları haricindeki raporlar için reçetesiz temin mümkündür.

10) Hidroksiklorokin sülfat  etkin maddeli müstahzarların reçetesiz temini  için hem Medula Eczane hem de Reçetem Bilgi Sisteminden onay alınması gerekmektedir.

11) SUT ve eki listelerde rapor süresi kısıtlaması olan ilaçlar için reçetesiz teminde bu sürelerin dikkate alınarak kontrol  edilmesi gerekmektedir. Ör: Tebliğde 6 ay süreli olarak düzenlenmesi gereken bir rapor 1 yıllık çıkarılmış ve bitiş süresi 1 mart sonrası ise bu rapora istinaden reçetesiz ilaç temini gerçekleştirilemez.

12) Rapor veya reçetede özel ibare istenen ve buna bağlı olarak sistemden uyarı kodu girilen ilaçlar için reçetesiz teminde ilgili ibarenin raporda mutlaka bulunması gerekmektedir.

13) Kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini kapsamında kayda alınan reçeteler için reçete arkası çıktısı alınarak, çıktıya, ilaçları teslim alan kişinin T.C.Kimlik numarası, adı, soyadı yazılmalı ve çıktı teslim alan kişi tarafından imzalanmalıdır.

Yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilerek reçetesiz ilaç temini yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Bir diğer konu ise reçete çıktılarından bir  nüsha daha  alınarak hasta/hasta yakınına imzalatılarak eczanede saklanmasının ileride olası denetim ve kontroller için meslektaşlarımız için faydalı olabileceğini ayrıca belirtmek isterim.

Sizlere özelikle bu olağanüstü dönemde sağlıklı, iadesiz ve  kesintisiz  günler diliyorum.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat