ECZACININ SUT İMTİHANI-16

 YENİ SUT’A GÖRE KOAH TEDAVİSİ ÖDENME ŞARTLARI

 

Sevgili meslektaşlarım,

Bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyor ve 04.09.2019 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan SUT degişikliğinin KOAH tedavisini ilgilendiren bölümünü ele alıyoruz.

Yine, Resmi Gazetede yanınlanan ilgili bölümü aynen aktarıyorum:

Madde 27: 4.2.24.B - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde

(1) Formeterol, salmeterol ve bunların inhaler kortikosteroidlerle kombinasyonları, indakaterol, glikopironyum, tiotropium, vilanterol+flutikazon, vilanterol +umeklidinyum, tiotropium+olodaterol, beklometazon+formoterol+glikopronyum veya flutikazon furoat+umeklidinyum+vilanterol etken maddeli ilaçlar; göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 (2) Beklometazon+formoterol+glikopronyum etken maddelerini sabit dozda içeren veya flutikazon furoat+umeklidinyum+vilanterol etken maddelerini sabit doz kombinasyonu şeklinde içeren ürünlerin;

a) En az 3 ay süreyle inhale kortikosteroid(İKS) ve uzun etkili solunum yolu betaagonistleri (LABA) ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alınamayan, sık atak geçiren (yılda 2 ve üzeri atak veya 1 ve üzeri yatarak tedavi) ve dispnesi olan (mMrc 2 ve üzeri veya CAT skoru 10 ve üzeri) orta-ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan erişkin hastaların idame tedavisinde kullanılmaları ve bu durumların uzman hekim raporunda belirtilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

b) Birbirleri ile veya uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA), obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjikler (LAMA) ve inhale kortikosteroidler (İKS) ile kombine olarak kullanılmaları halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(4) Uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA), obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjikler (LAMA) ve inhale kortikosteroidler (İKS) gruplarında mono olarak yer alan ürünlerin tek başına veya birlikte reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. (LABA+LAMA+İKS) şeklinde mono ürünlerle veya sabit doz kombinasyonlarla yapılacak üçlü kombinasyon tedavilerin; en az 3 ay süreyle inhale kortikosteroid (İKS) ve uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA) ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alınamayan, sık atak geçiren (yılda 2 ve üzeri atak veya 1 ve üzeri yatarak tedavi) ve dispnesi olan (mMrc 2 ve üzeri veya CAT skoru 10 ve üzeri) orta-ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan erişkin hastaların idame tedavisinde kullanılmaları ve bu durumların uzman hekim raporunda belirtilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 (5) Uzun etkili solunum yolu beta-agonistini(LABA) ve inhale kortikosteroidi (İKS) kombine olarak içeren ürünlerin (LABA+İKS) tek başına veya obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjik maddeyi içeren ürünler (LAMA) ile birlikte reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

(6) Uzun etkili solunum yolu beta-agonistini (LABA) ve obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjik maddeyi (LAMA) kombine olarak içeren ürünlerin (LABA+LAMA) tek başına veya inhale kortikosteroid içeren ürünler (İKS) ile birlikte reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

(7) Uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA), obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjikler (LAMA) ve inhale kortikosteroidlerin (İKS) mono veya sabit doz kombinasyonu gruplarında yer alan ürünlerin diğer şekillerde reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. (8) Aynı reçetede bulunan uzun etkili solunum yolu beta-agonistini (LABA) mono veya sabit doz kombinasyonu şeklinde içeren müstahzarlardan yalnızca bir müstahzarın bedeli Kurumca karşılanır.

(9) Aynı reçetede bulunan obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjikleri (LAMA) mono veya sabit doz kombinasyonu şeklinde içeren müstahzarlardan yalnızca bir müstahzarın bedeli Kurumca karşılanır.

(10) Aynı reçetede bulunan inhale kortikosteroidi (İKS) mono veya sabit doz kombinasyonu şeklinde içeren müstahzarlardan yalnızca bir müstahzarın bedeli Kurumca karşılanır.

(11) Kısa etkili solunum yolu beta-agonistini (SABA) veya kısa etkili solunum yolu betaagonistini (SABA) ve obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan kısa etkili antikolinerjik maddeyi (SAMA) kombine olarak içeren ürünler (SABA+SAMA) ile nebülizatörle uygulanan inhale kortikosteroidler (İKS), 4.2.24.B numaralı maddesinde yer alan hükümlerden istisnadır.

 

 

KOAH REÇETELERİ VE SUT YORUMU

SUT’un değişen maddelerini tek tek inceleyelim:

1 Maddede rapor ve reçete hazırlayacak hekimlerin uzmanlık alanlarında bir değişiklik yapılmadığını görmek mümkün.

2. Maddede, üçlü kombinasyonlar olarak piyasada bulunan Beklometazon+Formoterol+Glikopironyum (TRIMBOW) ve flutikazon +umeklidinyum+vilanterol (TRELEGY) adlı ürünlerin ödenme şartlarının hayli değiştiğini görüyoruz. Trimbow ve Trelegy adlı üçlü kombinasyon içeren ilaçların,  diğer tekli (LABA,LAMA,IKS)  veya ikili kombinasyonlarla (LABA+IKS) inhalerlerle birlikte yazılması durumunda bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Ayrıca, 04.09.2019 tarihinden sonra tedaviye başlayan hastaların daha önce 3 ay süre ile IKS ve LABA ile tedaviye yanıtsız, sık atak geçiren ve dispnesi olan orta-ağır KOAH hastası olması koşuluyla ödeme yapılacağı duyuruldu.

3. Maddede bir değişiklik yok.

4. Maddede dikkatimizi çeken LABA, LAMA ve IKS içeren inhalerlerin birbirleri ile kombine edilmesi durumunda, yine üçlü kombinasyonlarda olduğu gibi, hastanın daha önce 3 ay süre ile IKS ve LABA ile tedaviye yanıtsız, sık atak geçiren ve dispnesi olan orta-ağır KOAH hastası koşuluyla bedeli ödeneceği duyuruldu.

5. Maddede, LABA+IKS kombine preparat kullana hastaya LAMA kombine edildiğinde bedeli ödeneceği;

6. Maddede, LABA+LAMA kombine preparat kullanan hastaya IKS reçete edildiğinde bedeli ödeneceği;

7. Maddede, LABA, LAMA, IKS mono dozları ile LABA+LAMA veya LABA+IKS gibi ikili kombinasyonların birlikte ödenmeyeceği duyuruldu.  Bir diğer deyişle, ilaç çakışması durumunda ödeme yapılmayacak.

8. Maddede aynı recetede yazılmak sartıyla LABA monodoz ıle üçlü kombine dozların birlikte reçete edilmesi durumunda yalnız birinin bedelinin ödeneceği duyuruldu.  Ancak, hangisinin ödeneceğine dair bir açıklamaya rastlamıyoruz. Güzel haber, reçete kaydederken MEDULA aynı recetede her ikisini birden kaydetmemize izin vermiyor. MEDULA provizyon sistemimizden beklenen hareketler işte bunlar.

9. Maddede aynı recetede yazılmak sartıyla LAMA monodoz ile kombine dozların yalnız birinin bedelinin ödeneceği duyuruldu.  Yine reçete kaydederken MEDULA uyarıyor ve aynı reçetede her ikisini birden kaydetmemize izin vermiyor.

10. Maddede, aynı reçetede yazılmak şartı ile, IKS monodozların IKS içeren kombine dozlarla birlikte verilmesi engellendi.  MEDULA ayarlandı ve zaten receteyi kaydetmek mümkün değil.

11. Maddeden anladığımız, SABA ya da SABA+SAMA kullanan hastaların tedavisine nebul IKS ilavesi durumunda “3 ay tedaviye yanıtsız …” koşulu aranmayacak. Yani ikili SABA/SAMA tedavisi alan hastalar ‘IKS yi nebul olarak kullanacaksa’ kısıtlama veya ek koşul aranmayacak.

Kafamda soru isareti yaratan birkac madde var:

1-   Aynı reçetede olmamak şartı ile, LAMA ile üçlü kombinasyonların ayrı zamanlarda reçete edilmesi durumunda hastanın elinde bitmemis ilaçları takip etmekle yükümlü müyüz?

2-   Farklı hekimlerce çıkarılmasi muhtemel farklı raporlarla LABA, LAMA ve IKS kullanan hastamız olduğunu varsayalım. Bu durumda “daha önce 3 ay süre ile IKS ve LABA ile tedaviye yanıtsız, sık atak geçiren ve dispnesi olan orta-ağır KOAH hastası” ifadesi aranacak mı? Aranacaksa hangi rapora ilave edilecek? Ya da ilgili raporların tümü tamamlatılmalı mı?

3-   Diyelim ki’ tedaviyi yürüten hekim, hastanın tedavisini değistirmeye karar verdi ve mono ya da ikili kombinasyondan üçlü kombinasyona geçmeye çalışıyor. SUT’a uygun yeni bir rapor çıkardı. Yine de ilaç çakışmasını önlemek için hastanın elindeki ilacın bitiş tarihi beklenecek mi?

 

SGK tarafından 12.09.2019 tarihinde “Tebliğin 4.2.24.B numaralı maddesi kapsamında yer alan etkin maddeli ilaçlar ile halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu” duyuruldu.

Buradan çıkarılacak fikir: Hastanın raporu 12.09.2019 tarihinden önce çıkarılmışsa, “daha önce 3 ay süre ile IKS ve LABA ile tedaviye yanıtsız, sık atak geçiren ve dispnesi olan orta-ağır KOAH hastası” ifadesi eski raporlarda aranmayacak. Ancak, ilaç çakışması yine de mümkün değil.

Eczacı Ahmet Çetiner’in sizler için hazırladığı tabloyu aşağıda paylaşıyorum ve kendisine tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum 

KOAH TABLOSU***

 

11.11.2019 Tarihli Sağlık Bakanlığı 2019/18 Genelgesi ile BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCUSU olduğumuz yine duyuruldu. MEDULA ve SUT ile boğuşmaktan görevimizi yapabiliyor muyuz?

Gönül istiyor ki, MEDULA tam bir provizyon programı olarak çalışmaya başlasın. Manuel reçete kontrolünden tamamen kurtulalım ve asli görevimiz olan İLAÇ DANIŞMANLIĞI’nı keyifle yapabilelim. HASTA TAKİBİ’ne süre ayırabilelim. Hem mesleğimiz, hem halk sağlığı için bu dönüşümün acilen gerçekleştirilmesi dileğimiz.

 

Sağlıcakla kalın…

Ecz. Zeynep Aynur Akyol

 

 

Kaynaklar:

Resmi Gazete 04.09.2019 Tarihli mükerrer sayı

Ek 1 12.09.2019 Tarihli SGK Duyurusu -https://www.teb.org.tr/news/8477/SGK%EF%BF%BD%EF%BF%BDn%C4%B1n-20182-D%C3%B6nem-%C4%B0la%C3%A7-Geri-%C3%96deme-Komisyonu-Kararlar%C4%B1na-%C4%B0stinaden-Yap%C4%B1lan-D%C3%BCzenlemelere-%C4%B0li%C5%9Fkin-Duyurusu-Hakk%C4%B1nda

TITCK STD Raporu III

Türk Toraks Derneği yayınları

04.09.2019 Tarihli SGK Duyurusu

11.11.2019 Sağlık Bakanlığı Genelgesi

Rapor Kontrol ProgramıDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat