Öyle bir zaman döneminde yaşıyoruz ki, sorunlar üst üste, ardı ardına geliyor. Abandone olmuş boksör gibiyiz. Başımızı nereye çevirsek bir yumruk yapışıyor suratımızın orta yerine.

Öncelikle geçen yılın Ekim ayından bu yana, neredeyse bir yıldır ilaç yoklukları yaşıyoruz. Bırak doktorun reçeteye yazdığı ilacı, muadili/eşdeğeri dahi yokta. Tabii “yokta” demek Sağlık Bakanlığınca kabul gören bir ifade olmuyor. Çünkü 10, 20, 50, 100, 200 kutu sipariş ettiğimiz ilaçlar anca ayda birkaç sefer 1, 2 ya da 3,5 kutu adette ilaç deposundan geliyor. Bu görüntüye göre Sağlık Bakanlığı diyor ki; “bakın ilaç mevcut! ”…..

Reçetesi ile gelen hastalarımıza, hasta yakınlarımıza “şu ilacınız maalesef yokta. Diğer eczanelere bir bakın, belki ellerinde kalmıştır” demenin vicdani ağırlığı altında eziliyoruz.

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın Fiyat Değişimleri bölümündeki 7.nci maddesi “Fiyat listesinde yapılacak isteğe bağlı düşüşler, ilan edildiği tarihten altmış gün sonra geçerli olur. Ancak ilgili firma tarafından eczane ve depo stok zararlarının karşılanacağının taahhüt edilmesi durumunda bu süre beklenilmez.” ibaresine karşın ilgili firmalar stok zararlarımızı karşılamakta lakayt davranıyorlar.

SGK mensubu ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin reçetelerinde yazılı ilaçlar için Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1- Uygulanacak indirim oranları maddesinde yer alan ilaç firmaları tarafından yapılması gereken iskonto oranları firmalar tarafından ya hiç uygulanmıyor ya da eksik uygulanıyor. Ancak, uygulanmayan ya da eksik uygulanan bu iskonto miktarları SGK tarafından eczane ödemelerinden düşülüyor.

Gerek fiyatı düşen ilaçlardan ve SUT uygulaması sonucu yapılması gereken iskontoların yapılmaması kaynaklı eczane zararlarından kimse üzerine sorumluluk almıyor. Meslek örgütlerimiz de kuru bir kınama yazısı ile yetiniyorlar, bazen o kınama yazısını yazmaya bile üşeniyorlar.

Ve yine Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 6.ncı maddesi ilaçta karlılığı kademelendiriyor. İlaç fiyatları arttıkça eczanelerimizin ortalama karlılığı azalıyor.

Eczanelerimiz; İlacın sosyal bir ürün olması, “Olmazsa, olmaz” niteliği ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu gereği tek satıcı konumunda bulunması nedeniyle Kamu Kurumu niteliğinde hizmet veren kuruluş olduğu kadar aynı zamanda bir ticari işletmedir. Yani, sattığı ürünle kar elde edecek, bu karlılığı ile eczanenin giderlerini karşılayacak, bunun yanında sahibi ve mesul müdürü eczacının geçimini sağlayacak bir gelir miktarı oluşturacaktır. Gelir oluşturamayan, giderlerini karşılayamayan bir eczane her ticari kuruluş gibi kapanmaya, faaliyetini sona erdirmeye mahkumdur. Bu nedenle eczanelerin varlığını sürdürebilmesini sağlayacak önlemleri almak, uygulamaya koymak ülke iktidarlarının görevidir.

Oysa ki, her geçen gün yeni bir Eczacılık Fakültesi açılıyor. YÖK’ün sayfasında değişik üniversitelerin 101 adet Eczacılık Programı var görünüyor. Geçen günlerde kuruluşu onaylanan 3 yeni Eczacılık Fakültesi bu sayıya dahil değil.

Bu Eczacılık Programlarından her yıl net sayısı bilinemeyen binlerce yeni mezun meslektaşımız aramıza katılıyor.

Ne yazık ki sağlıktaki problemler sadece eczanelerimizle sınırlı değil….

Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının da kendilerince sorunları var.

Ağustos ayı başında Aile Hekimleri Sağlıkta Şiddet ve uygulamadaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla iki günlük iş bırakma eylemi yaptılar.

Ve yine binlerce hekimimiz sağlık sistemindeki olumsuz koşullar, şiddet ve saygınlık erozyonu nedeni ile geleceklerini yurt dışında aramak amacıyla ülkemizi terk ettiler ya da özel hastanelerde çalışmayı tercih ettiler.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde birçok uzmanlık alanında randevu bulunamıyor. Görüntülü çekimler için aylar değil seneler sonrasına gün verilen birimler var.

Açık açık görülüyor ki sağlık sistemi aksamayı geçti artık tökezliyor. Günü kurtarmak için yapılan rötuşlar da kısa sürede dökülüyor.

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel: 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat