14 Aralık tarihli gazetelerde "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" taslağı hazırlandığına dair haberler yer aldı.

Haberlerde ağırlıklı olarak; hazırlanan yönetmelik taslağında gıda ürünlerinde “trans yağ” olsa da olmasa da etikete yazılamayacağı ve tüketicinin gıda ürününde trans yağ olup olmadığını artık bilemeyecek olması ön planda tutuluyordu. Yani, bir gıda ürününe “Trans yağ içermemektedir” yazısı yasaklanıyordu.  

Haberde bizleri ilgilendiren bir diğer detay da;

“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağı ile gıdaların tedavi edici ve iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair bilgilendirme yasağı da kaldırılıyor. Taslak ile Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 7. maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılacak. Yürürlükten kaldırılan fıkra şöyle: “Özel beslenme amaçlı gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna dair bilgilendirme yapılamaz, bu tür özelliklere atıfta bulunulamaz.”

Bu fıkranın yürürlükten kaldırılması ile gıdaların hastalıkları önleme, tedavi edici ve iyileştirici özelliklerine dair bilgilendirme yapılmasına izin verilmiş olacak.”

Oysaki 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 19. Maddesi “… Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” ibaresini içermekte.

Yani yasa maddesi açık olarak herhangi bir ürünün hastalıkların teşhis ve tedavilerini yaptığına dair beyana yasak getiriyor.

Habere konu yönetmelik değişikliği taslağındaki amacın ne olduğunu bilmiyoruz, ama tahmin ediyoruz.

Elbette, Oda ve Birlik yöneticilerimiz bu konuda gerekli ilgiyi gösterip, gerekli girişimleri yapacaklardır.

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat