İnsan bazen gerçeklerle karşılaşmaya korkar. Gördüğü manzaradan, dinlediği konulardan hiç memnun kalmayabilir. Bununla birlikte yaşamını ve yaşam kalitesini sürdürebilmek için bu gerçeklerle buluşmak, olumlu yanlarla motivasyonunu artırmak, olumsuz durumlara karşı gerekli önlemleri alarak gelecek planlamasını yapmak zorundadır.

Alanında güvenilir bir araştırma şirketi yaptığı ankette şu soruları sormuş: "Kabızlık sorununuz var mı, ne zaman başladı, ilk kiminle paylaştınız, ilk kimden bilgi aldınız, iyileşmesi için nereye başvurdunuz ve neler yaptınız"... Sonuçları yaş, cinsiyet, öğrenim durumu gibi kriterlere göre de değerlendirmişler.

Bu araştırmayı incelerken yanıtlarda eczacı ve eczane ne kadar yer almış/ tercih edilmiş, çok merak ettim.

Gelin yanıtlara ve sonuçlara göz atalım...

Yapılan araştırmada; kabızlık sorunu kadınlarda ortalama 31, erkeklerde 32 yaşında yaşanmaya başlanmış.

Aşağıda göreceğiniz grafikleri kadınlar("K" harfi ve kırmızı renkli) ve erkekler("E" harfi ve mavi renkli) için iki aşamalı paylaşacağım.

-Soru: Bu sorunu ilk kiminle paylaştınız?

 

Kabızlık sorununun ilk paylaşıldığı kişi çoğunlukla Eş/ Aile olmuş. Erkeklerde bu sorunu hiç kimseyle paylaşmama oranı kadınlara göre daha yüksek çıkmış.

-Soru: Bu sorunu giderme yolları hakkında ilk bilgi aldığınız kaynaklar nedir?

 

Sorunu ve giderme yolları hakkında bilgi alınan ilk üç kaynak her iki grup için de Aile, Arkadaş/ Tanıdık ve Uzman Doktorlar olmuş. 

-Soru: Bu sorunu çözmek için hangi yollara başvurdunuz?

 

Görüşülen kadınların ve erkeklerin yaklaşık dörtte biri bugüne kadar kabızlık sorunu için hiçbir şey yapmadığını belirtmiş. 

Kalitatif aşamada tespit edilen ve detaylı bir şekilde sorgulanan bu sorunu çözmek için başvurulan yöntemlere bakıldığında, en yüksek oranda başvurulan yöntemin her iki grupta da bitkisel destekler (Çay, bitkisel otlar vb.) (K:%85, E:%81) olduğu görülmüş.  Bitkisel destekleri, yaşam tarzı değişikliği (beslenmede değişiklik, hareketi arttırmak vb.) (K:%75, E:%74) takip etmiş. İlk başvurulan yöntemlere bakıldığında, kadınlarda ilk üç sırada bitkisel destekler (%29), uzman doktora gitmek (%24) ve aile hekimine gitmek (%23); erkeklerde ise yaşam tarzı değişikliği (%25), bitkisel destekler (%23) ve uzman doktora gitmek (%21) gelmektedir.

Araştırma, "ve eczaneye gittiğinizde..." diye devam ediyor.

 

Eczane deneyimi yaşayan kişiler bazında sonuçlara bakıldığında, eczaneye aklında bir ürünle gitme oranı kadınlarda %30, erkeklerde ise %5 olmuş. Eczacılar kadınların %17’sine kafasındaki ürün yerine başka ürün satmış, 33’üne ise başka ürün önermesine rağmen satamamış. Kadınlar, eczacıların %38’inin kendisine ilaç önerdiğini belirtmiş.  İlaç dışında tavsiyede bulunan eczacı oranı kadınlar tarafından %55 olarak belirtilmiş. Doktora gitme ve su/ sıvı tüketimi eczacılarca yapılan en sık tavsiyelermiş.

Erkeklere gelince; tamamına eczacılar kafasındaki ürün yerine başka ürün satıyor. Erkekler, kadınlardan daha düşük bir oranda, eczacıların %25’inin kendisine ilaç önerdiğini belirtmiş. İlaç dışında tavsiyede bulunan eczacı oranı erkekler tarafından %50 olarak belirtilmiş. Doktora gitme, su/ sıvı tüketimi ve kuru kayısı eczacılarca erkeklere yapılan en sık tavsiyeler olmuş.

Peki, ilaç kullanımı nasıl?

 

 

Bu sorununu çözmek için ilaç kullandığını belirten kadın ve erkeklerin ilaç kullanım deneyimlerine bakıldığında, kadınların %52’si, erkeklerin ise %69’u ilacı düzenli olarak, her gün kullandığını belirtmiş.

Burası önemli: Her iki grupta da görüşülen kişilerin üçte birine yakını ilacın adını hatırlamamakla birlikte kadınların %75’i, erkeklerin ise %88’i kullandığı ürünlerden memnun olduğunu bildirmiş. 

Ve en önemli soru! Çocukları hakkında...

0-6 yaş arasında çocuğu olan kişilere, çocuklarının kabızlık deneyimi sorulmuş. Kendilerinin sorunu için hiçbir şey yapmayan bir kesim var iken, konu çocuklar olduğunda, tüm ebeveynlerin bir yönteme başvurduğu görülmüş.

 

 

0-6 yaş arasında çocuğu olan kişiler, çocuklarının %41’inde kabızlık sorunu yaşadığını belirtmiş. Çocuklarının kabızlık sorununu çözme için yapılanların başında doktora gitme, ilaç kullanma ve bitkisel destekler takip etmiş. Görüşülen kişilerin büyük çoğunluğu çocuklarının kabızlık sorunu için kullandıkları ilaçların adını hatırlamadıklarını belirtmişler. İlaçların düzenli kullanımı çocuklarda %58, bitkisel ürünlerin düzenli kullanımı ise %42’imiş.

Bu çarpıcı anketin mesleğimiz ve mesleğimizi uygulama biçimlerimiz hakkında oldukça ciddi bazı fikirler verdiğini düşünüyorum. Bunları hepimiz biraz düşünelim. Bu konu hakkında görüşlerinizi e-mail(o.demir@eczacininsesi.com) veya sms olarak yazar-paylaşırsanız çok sevinirim.

Gelecek yazım bu konu üzerine olacak.

İyi bir hafta olması dileklerimle, sevgiler...

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat