Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Son güncelleme:20-05-2020

 20 Mayıs 2020 ÇARŞAMBA       Resmî Gazete     Sayı : 31132

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği Başvuru Formu, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Başvuru Formuna, Özgeçmiş, Doktora Belgesi (Noter tasdikli) ile başvuru formunda istenen diğer belgelere bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD veya taşınabilir belleği (USB) ekleyerek hazırladıkları dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde SUAM kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına; diğer Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

- Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerimizce oluşturulacak "Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu" tarafından ön incelemeye alınacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.

- Yabancı dille eğitim yapılan birimlere yapılan başvurularda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğ’in ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.

- İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

- (SUAM: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi )

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

DERECE: 3

ARANAN ŞARTLAR: Sağlık Bilimleri alanında Analitik Kimya doktorası yapmış olmak. Bitki ve biyolojik materyallerde proteomik ve metabolomik konularında çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Eczacılık İşletmeciliği

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

DERECE: 3

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Eczacılık işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Eczacılık işletmeciliği ve eczacılık tarihi alanında çalışması olmak. Eczacılık istihdam alanlarının incelenmesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kariyer yönetimi konusunda çalışması olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

DERECE: 3

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmakognozi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Naftokinon türevi bileşik taşıyan bitki türleri üzerinde fitokimya, sitotoksisite ve apoptoz konusunda çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

DERECE: 3

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Türkiye geofitlerinin nöroprotektif etkileri üzerine, in-vitro ve insiliko enzim inhibitörü aktivite konusunda çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UNVAN: Doçent

DERECE: 1

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Antiparazit etkili yeni heterosiklik bileşiklerin sentezine ve yapı aydınlatmalarına yönelik çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

DERECE: 3

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Dermal yolla uygulanan nanosüspansiyonlarla ilgili çalışması olmak.

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.