Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK

ECZACILIK YOL HARİTASI-STRATEJİK PLAN
Yaşamının ve mesleğinin ortasında olan Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol AFACAN eczacılar için Stratejik Plan- Yol Haritası hazırladı ve ‘Eczacının Sesi e-Gazete’de yaydı.
Ne Mutlu…
İki genç eczacı Ecz. Beşir Sefa MUMAY ve Ecz. Ömrüm ERGÜVEN de Eczacılıkta Global Gelişim Hedefleri yazılarının 8. sini sergilediler.
Ne Güzel…
Umarım, hazırlanan stratejik plan, stratejik plan hazırlama uzmanlarına yeteri kadar danışarak, hazırlama disiplin ve esaslarına uyarak hazırlanmıştır.
Sratejik plan, önceliğe göre sıralanmış sorun stoğu, yasa ve yönetmelik değişiklikleri taslak ve tasarıları, çözüm yol ve yöntemleri her Eczacı Odasında güncellenebilir, herkes tarafından her yerden görünür olarak asılı olmalı ki, oralara düşünce atalım, hareket bereket getirelim, su taşıyalım.
Globalleşme koşusuna, aksak demokrasi, hazırlıksız, yetersiz bütçe ile katılan ülkemizde stratejik plan ve globalleşme hedefleri değişmek, gelişmek, ilerlemek, yenilenmek isteyen yorgun meslektaşlarımızın en öncelikli, en önemli yol haritası olmalı.
Demokratik, uygar ülkeler kendilerine stratejik plan, yol haritası yapıp bütün kurumlarını o yönde çalıştırarak varmak istedikleri hedef, yer, yön doğrultusunda yol alırlar.
1950 yılından sonra kapitalizmin serbest rekabet yöntemi ile gelişmeyi, ilerlemeyi ilke edinen, patinaj taklit kolaycılık kopya ucuzculuk ile yola çıkan, birkaç küçük küme, parti dışında karşı çıkan da olmayan ülkemde 70 yıldır o yolda yürünmeye çabalanmaktadır.
“Eczacılar nereye koşuyor?”
Onlarca yazılar, binlerce sözler ne diyor, ne istiyor, sorunları hangi yol yöntemle nasıl çözmek istiyor belirsiz.
Stratejik plan ve eczacılıkta global gelişim yazılarına destek, katılım, katkı, karşı görüş, ilgi, tepki duyan sanki olmadı.
Bir eczacı odasından yazıldığına göre en azından eczacı odalarından görüşler olmalı idi.
xxx
Yerel seçim yorgunluğu, uzun bayram dinlencesi, efelenme kavgası, fazla ödeme stresi tartışması, 75 ölü 10800 yaralı bırakan 6500 kazalı trafik karabasanı da bitti gitti.
Yerel seçimlerde eczacılar kendilerini göstererek 26 belediye başkanlığı kazandılar, umut doğurdular, dağıttılar. Umarım önümüzdeki genel seçimlerde de başarılı ve önde olurlar.
Cumhuriyetimizin 100. Yılında eczacılar olarak Atatürk’ün çizdiği gösterdiği tarif ettiği ufka doğru ilerleyebildik mi, eczanelerimizde toplumsal yararı ve eczacı memnuniyetini, sevincini yakalayabildik mi, iz bırakan eczacılarımızı anabildik, bulabildik, sayabildik sevebildik tanıyabildik mi gibi pek çok soruya pek çok araştırmalar, çalışmalar yapamadık.
Arkeoloji, insan, coğrafya, doğa, sağlık, tarih zengini ülkemizde eczacılar olarak sanki eczacılığın hakkını veremedik, kendimizi gösteremedik, sergileyemedik; saygın sevgili sevinçli konumdan uzaklaştık.
Görevimiz, ödevimiz gerçeklerle ve kendimizle yüzleşme, yeni araçlarla, modellerle sorunun köküne inerek ülkemiz adına kolaycılık kopya taklit dışında özgün çözüm yolları, formüller, reçeteler bulmak, yasa yönetmelik sözleşme taslak ve tasarılarımızı odalarımızda meslek politikacılarımızla üretip memleket politikacılarımıza teslim etmek ve sonuçlanması için takip ve savaşım gerekli.
Gözü kulağı tavanda, aklı eli ayağı eczanede olan taban, planını yapıp hedef için hazırlanamaz, politikayı baskılayamaz, etkinleştiremez ise başkalarının planına boyun eğmekten, durgunluktan, düşüşten, telaştan, gereksiz yorgunluktan, verimsiz çalışmaktan kurtulamaz.

Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK

17 Nisan 2024 KUŞADASI
 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat