B.U.T' DA DEĞİŞİKLİK

Son güncelleme:23-06-2007

B.U.T' DA DEĞİŞİKLİK... GÖZÜMÜZ AYDIN!!!(8) numaralı ''Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliği'' eki ''Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi''nde değişiklik yapılmış. HEM DE İKİ KEZ!


Evet tebliği hazırlayanlar bir ay bile geçmeden 21 gün sonra ''Olmadı! Değiştiriyoruz'' diyorlar ilk Genelge çıkıyor, 6 gün sonra da ''Yok Yok Yine Olmadı Yine Değiştiriyoruz'' diyorlar ve ikinci genelge yayımlanıyor.


Nasıl olsa, sessizce KABUL EDİYOR, TEBLİĞ UYGULAYICILARI...!


Tebliğ 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı gazetede yayımlanmış ve 15/06/2007 de yürürlüğe girmişti.


(1.REVİZYON) 15/06/2007 tarih 11731 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesi

Yürürlük tarihi 4 üncü maddesi için 15/06/2007, diğer maddeleri için 22/06/2007.

GEREKÇESİ, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve ekli listelerin bir kısmında değişiklik yapılması nedeniyle aşağıda belirtilen açıklamaların

yapılmasının gerekli görülesi İMİŞ!


(2.REVİZYON) 21/06/2007 tarih 12169 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesi.

Yürürlük tarihi 26/06/2007.

GEREKÇESİ, Bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, yeni ruhsat ve satış izni almış ilaçların zaruri hallerde bir an önce tedavide kullanılabilmesi ve listedeki teknik hataların düzeltilmesi İMİŞ!


Şimdi bakalım neler değişmiş bu kadar kısa sürede ;


1.REVİZYON İLE ;


1. Bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-2/D) çıkarılmıştır.


CIRRUS 5/120 MG 14 KAPSÜL

LEVOPRONT 6 MG/ML 100 ML ŞURUP ÖDENMEYECEK.


2. Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı listede gösterilen düzenlemeler yapılmıştır.


41 KALEM İLAÇTA DÜZENLEME YAPILMIŞ.


3. Bu Genelgenin eki (EK-3) sayılı listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/D) ilave edilmiştir.


138 KALEM İLAÇ İLAVE EDİLMİŞ. ÇOĞUNLUKLA SERUMLAR UNUTULMUŞ NEDENSE...?


4. Tebliğin yayımı sırasında sehven eksik yayımlanan ve bu Genelgenin eki (EK-4) sayılı listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/D) ilave edilmiştir.


1068 KALEM İLAÇ SEHVEN !!! EKSİK YAYIMLANDIĞI İÇİN İLAVE EDİLMİŞ.


2.REVİZYON İLE;


1. Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’ne” (EK–2/A) “150. Esomeprazol” etken maddesinin kaydı “UH-P” olarak, “151. Rabeprazol” etken maddesinin kaydı “KY” olarak düzeltilmiştir.


ESOMEPRAZOL (NEXIUM), AYAKTA TEDAVİDE UZMAN HEKİMLERCE VEYA İLAÇ KULLANIM RAPORUNA BAĞLI OLARAK PRATİSYEN HEKİMLER DAHİL TÜM HEKİMLERCE REÇETE EDİLEBİLİR.


RABEPRAZOL (PARIET), KISITLAMA OLMADAN TÜM HEKİMLERCE REÇETE EDİLEBİLİR.


2- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’ne” (EK–2/A) “190. Alfa Lipoik Asit” etken maddesinin “Periferal Diabetik Polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir” kaydı ilave edilmiştir.


(EK-2/A) 'YA 190. ALFA LİPOİK ASİT VE REÇETELEME KURALLARI YENİ EKLENMİŞ.


3- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’ne” (EK–2/A) “191. Valgansiklovir” etken maddesinin “yalnızca CMV endikasyonunda EHU” kaydı ilave edilmiştir.


(EK-2/A) 'YA 191. VALGANSİKLOVİR (VALCYTE 450 MG 60 FİLM TABLET) VE REÇETELEME KURALLARI YENİ EKLENMİŞ.


4- Tebliğin eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi’ne” (EK–2/A) “192. Pantoprazol” etken maddeli ilaçların 20 mg. formlarının “H. pylori” endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması” kaydı ilave edilmiştir.


(EK-2/A) 'YA 192. PANTOPRAZOL VE REÇETELEME KURALLARI YENİ EKLENMİŞ.


5- Tebliğin eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/B) “42. Ziprosidon” etken maddesinin ampul formu (madde 12.7.2’ye göre) ilave edilmiştir.


(EK-2/B) 'YE 42. ZİPROSİDON (ZELDOX AMPUL) YENİ EKLENMİŞ.


6- Tebliğin eki “ Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “65. Teriparatid” etken maddesinin “65 yaş üstü kadınlarda; T skoru -4 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli Endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.” kaydı ilave edilmiştir.


(EK-2/C)' YE 65. TERİPARATİD (FORSTEO ENJEKTABL) ETKEN MADDESİ VE REÇETELEME KURALLARI EKLENMİŞ.


7- Tebliğin eki “ Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “66. Silostazol” etken maddesinin “1. İleri evre Periferik arter hastalığı olup (Dopler veya Anjiyografik olarak hastalığı tespit edilmiş ve klas 3 veya klas 4 semptomları olan) operasyon yapılamayan hastalarda, 2. Dopler veya Anjiyografi ile Periferik arter hastalığı tespit edilmiş olan ve eşlik eden hastalıklar nedeniyle operasyonu yüksek riskli olan hastalarda, Kalp Damar Cerrahi uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenecektir.” kaydı ilave edilmiştir.


(EK-2/C)' YE 66. SİLOSTAZOL (PLETAL TABLET) ETKEN MADDESİ VE REÇETELEME KURALLARI EKLENMİŞ.


8- Tebliğin eki “ Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “67.Pegaptanib Sodyum” Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenerek, klinik koşullarda 6 haftada bir yılda en fazla 9 enjeksiyon uygulanabilir.” kaydı ilave edilmiştir.


(EK-2/C)' YE 67. PEGAPTANİB SODYUM (MACUGEN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ) ETKEN MADDESİ VE REÇETELEME KURALLARI EKLENMİŞ.


9- Tebliğin eki “ Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/C) “68. Efalizumab (madde 12.7.1’e göre)” ve Tebliğin “12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan metotreksat kullanım ilkeleri” başlığına “Efalizumab” etken maddesinin eklenmesi ve aynı başlıklı maddenin sondan dördüncü fıkrasına “Efalizumab; psoriyazis hastalığının tedavisinde hastanın klinik durumuna göre öncelikle topik tedaviler (topik steroidler, topik ….. v.b.) bunlardan cevap alınamadığında sistemik tedavilerin (retinoik asit, metotreksat v.b.) kullanılması ve bu tedaviden de cevap alınamaması durumunda bunların belirtildiği Üniversite hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Dermatoloji uzman hekiminin bulunduğu en fazla 6 ay süreli ilaç kullanım raporu ile yalnızca dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilecek, 6 aylık sürede tedaviye cevap alınması durumunda, tedavinin devamı için, bu durumun bir sonraki ilaç kullanım raporunda belirtilmesi gerekmektedir. Rapor süreleri 6 ayı geçmeyecektir.” kaydı ilave edilmiştir.


(EK-2/C)' YE 68. EFALİZUMAB ETKEN MADDESİ (RAPTİVA 100 MG/ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ) VE REÇETELEME KURALLARI EKLENMİŞ.


10- Tebliğin 12.7.2. “Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı maddesinin (b) bendine “Sertindol” etken maddesi ilave edilmiştir.


SERTİNDOL ETKEN MADDESİ (SERDOLECT TABLET) PSİKİYATRİ (ERİŞKİN VE ÇOCUK) VEYA NÖROLOJİ (ERİŞKİN VE ÇOCUK) UZMAN HEKİMLERİ TARAFINDAN REÇETE EDİLMESİ HALİNDE BEDELİ ÖDENİR.


PSİKİYATRİ (ERİŞKİN VE ÇOCUK) VEYA NÖROLOJİ (ERİŞKİN VE ÇOCUK) UZMAN HEKİMLERİNDEN BİRİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İLAÇ KULLANIM RAPORUNA DAYANILARAK DİĞER HEKİMLER TARAFINDAN REÇETE EDİLMESİ HALİNDE BEDELİ ÖDENİR.


11- Tebliğin 12. 7. 14. “Kanser ilaçları verilme ilkeleri” başlıklı maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendine “İbandronik Asit” etken maddesi ilave edilmiştir.


İBANDRONİK ASİT (BANDRONAT TABLET) 12.7.14 KANSER İLAÇLARI VERİLME İLKELERİ C BENDİNİN 2 NUMARALI ALT BENDİNE EKLENMİŞ


ÜÇ UZMAN HEKİM TARAFINDAN DÜZENLENEN VE TEDAVİ PROTOKOLÜNÜ GÖSTERİR SAĞLIK KURULU RAPORUNA DAYANILARAK SADECE RUHSATLI ENDİKASYON ALANLARINDA KULLANILABİLİR.12- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK-2/D) yer alan “WIN-Rho SDF Flakon 1500 IU” isimli ilacın eşdeğer grubu E370A olarak değiştirilmiştir. Sadece ITP endikasyonunda eşdeğer grubunda değerlendirilmemesi için eczane provizyon sisteminde düzenleme yapılacaktır.


WIN-RHO SDF FLAKON 1500 IU EŞDEĞER GRUBU İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEME YAPILMIŞ. ITP ENDİKASYONUNDA DİKKAT!


13- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde” (EK-2/D) yer alan ilaçlardan, iskonto oranlarını artırma taleplerinde bulunulanlar, barkod numaralarında değişiklik olanlar, eşdeğer gruplarında düzenleme yapılan ilaçlar için, bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede belirtildiği şekilde değişiklik yapılmıştır.

72 KALEM İLAÇTA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ. (EK-2/D)


''İSKONTO ORANLARINI ARTTIRMA TALEPLERİNDE BULUNANLAR'' İFADESİ OLDUKÇA İLGİNÇ. FİRMALAR HER İSTEDİĞİNDE İSKONTO ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDEBİLİYORLAR AMA BUNUN ECZANELERE YANSIMASIYLA İLGİLEN YOK ...!


14- Tebliğ eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’ne” (EK-2/D) bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı listede yer alan ilaçlar ilave edilmiştir.


163 KALEM İLAÇ (EK-2/D)'YE EKLENMİŞ.27 GÜNDE BU KADAR DEĞİŞİKLİK... NE DİYELİM TEKRAR GÖZÜMÜZ AYDIN!!!
EKLER15/06/2007 tarih 11731 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesi Ekleri:


http://www.bumko.gov.tr/Mevzuat/SaglikM/Genelge/2007/ek-1-2-3%20.xls


http://www.bumko.gov.tr/Mevzuat/SaglikM/Genelge/2007/Ek-4.xls
21/06/2007 tarih 12169 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesi Ekleri:


http://www.bumko.gov.tr/Mevzuat/SaglikM/Genelge/2007/ek-1_%20ek-2.xls
Ecz. Nurdan ŞAHİN

www.eczacininsesi.com

 


Ecz. Nurdan ŞAHİN


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim