YENİ SUT VE İLK GÖZE ÇARPANLAR

Son güncelleme:06-10-2008

O1 EKİM 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR.

 

.

 (2) Aile hekimliğine geçilen SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak İller Listesi” nde (EK-4) belirtilen illerde 01 Kasım 2008 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine yapılması zorunludur. Acil haller dışında aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderler Kurumca ödenmez.

 

BAYBURT, ISPARTA, GÜMÜŞHANE VE DENİZLİ GİBİ (EK-4 ) AİLE HEKİMLİĞİ OLAN İLLERDE  01 KASIM 2008 TARİHİNDEN İTİBAREN SEVK ZİNCİRİ BAŞLIYOR. İLK MÜRACAAT AİLE HEKİMİNE YAPILACAK.

 

 

 

 

(3) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren aile hekimliğine geçilen tüm illerde sevk zinciri uygulanacaktır.

 

01 OCAK 2009 TARİHİNDE DE TÜM AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİLEN İLLERDE SEVK ZİNCİRİ BAŞLIYOR.

 

 

 

 

 

ç) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında müracaat eden kişiler (daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür).

 

SAĞLIK KURULUŞLARI LEHİNE GÜZEL BİR UYGULAMA. MEDULA SİSTEMİ ÇALIŞMADIĞI ZAMAN, SİZ HASTALARIN TEDAVİSİNİ YAPIN. HASTA SİGORTALI BİLE OLMASA SİZİN KUSURUNUZ YOK BİZ SİZE PARASINI ÖDERİZ. HASTADAN SGK OLARAK BİZ ALIRIZ. ÇÜNKÜ SİSTEMİ ÇALIŞTIRAMAMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ.

PROVİZYON ÇALIŞMASA BİLE NASIL OLSA ECZACILAR TÜM BU SORUMLULUĞU BİZİM ADIMIZA ALIYORLAR. ECZACILAR LEHİNE BÖYLE BİR UYGULAMA YAPMAMIZA GEREK YOK.

.

 

 

4.1.2. Günübirlik tedavi

(1) Aşağıda belirtilen ve sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan, 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan tedaviler.

a)     Kemoterapi tedavisi,b)     Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç),c)     Genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,ç)   Diyaliz tedavileri, d)     Kan, kan bileşeni, kan ürünü, SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi” nde (EK-2/B) yer alan ilaçların intravenöz infüzyonu.

 

BİRİLERİNE RANT SAĞLAMAK İÇİN UYDURULMUŞ, TÜRKİYE YE HAS BİR UCUBE. HALA DEVAM EDİYOR. ECZANELER ARASI SIRALI DAĞITIMDAKİ KAN ÜRÜNLERİDE GÜNÜBİRLİK TEDAVİ KAPSAMINA ALINDI.

 

 

 

 

6. Katılım Payı

6.1. Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı

   (1) Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaz.

   Katılım payı;

   İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında………………….. 3 YTL,

Eğitim ve araştırma hastanelerinde………………………….. 4 YTL,

   Üniversite hastanelerinde …………………………………… 6 YTL,

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ……………………….. 10 YTL,

olarak uygulanır.

 

AİLE HEKİMLİĞİ GİBİ ARTIK SAĞLIK OCAKLARINDA DA MUAYENE ÜCRETİ YOK.

ECZACILAR İÇİN ZATEN ANGARYA VE PROBLEM OLAN BİR KONU. ŞİMDİ TAM BİR DEV SORUN OLDU. DAHA ÖNCE HASTAYA 95 KURUŞUN HESABINI VEREMİYORDUK. ŞİMDİ KOLAYSA 10 YTL NİN HESABINI VERİN. HASTANELERDEKİ, SAĞLIK ÜCRETSİZ AFİŞLERİNE RAĞMEN 10 YTL MUAYENE ÜCRETİ İSTEYİN.

HADİ ECZACI HASTA KAVGALARINI KENARA BIRAKTIK. MALİ OLARAK BUNUN HESABINI KİM VERECEK? HASTA VERDİĞİ 10 YTL İÇİN FİŞ İSTEDİĞİNDE NE YAPACAĞIZ?

MUAYENE ÜCRETİNİ KREDİ KARTI İLE ÖDEMEK İSTERSE NE OLACAK? FİŞ VERMİYORUM DİYEBİLECEKMİYİZ?

MALİYE BAKANLIĞININ BU KONUDA TEK KURALI VAR.

KASANIZA GİREN HER PARA İÇİN FİŞ VERİLMESİ, YASAL ZORUNLULUK.

TEB’İN ELİNDE MALİYE BAKANLIĞININ ECZANELERİN ALDIĞI MUAYENE ÜCRETLERİ İÇİN FİŞ VERMEYECEĞİNE DAİR YASAL BİR YAZI, AÇIKLAMA YADA GENELGE VAR MI? HİÇ SANMIYORUM. VARSA DA HEMEN BUNU ECZACIYA DUYURMALILAR. DUYURMALILAR Kİ TARTIŞTIĞIMIZ HASTALARIMIZA GÖSTERMEK İÇİN ECZANELERİMİZE ASALIM.

TEB BU OLAYI ACİLEN ÇÖZMELİ, MUAYENE ÜCRETİ ANGARYASINI SIRTIMIZDAN ATMALIDIR. EN AZINDAN ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI KENDİ PARALARINI KENDİLERİ TAHSİL ETMELİ.

 

 

 

 

6.4. Yardımcı üreme yöntemi katılım payları

(1) Yardımcı üreme yöntemleri için;

a) Birinci denemede  %30,

b) İkinci denemede   % 25,

oranında katılım payı alınacaktır.

 

TÜP BEBEK ÖNCESİ TEDAVİ VE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEKİ İLAÇ KATILIM PAYLARI ARTIRILDI.

 

 

 

 

10.1. Tüp bebek tedavisi öncesi işlemler

(1) Tüp bebek tedavisi öncesi işlemlerin 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış kadınlara uygulanması durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.

10.1.1. Klasik ovulasyon indüksiyonu

 (3) En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 3000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanır.

10.2. Tüp bebek tedavisi işlemleri

10.2.2. Diğer tüp bebek tedavisi işlemleri

a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,             

b) 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması,

c) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

ç) Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli olması,

d) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanır.

 (6) En fazla 2 (iki) siklus ve toplamda 6000 üniteye kadar kullanılacak gonadotropin bedelleri Kurumca karşılanacaktır.

Örnek; 08 Mart 1985 doğumlu kadının, tüp bebek tedavisi giderlerinin karşılanabilmesi için; 08 Mart 2008 tarihinden sonra, 08 Mart 2024 tarihinden önce tedavinin yapılmış olması gerekir.

 

TEBLİĞDE EN FAZLA DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE. DAHA ÖNCE 40 YAŞIN HESAPLANMASINDA DOLDURULMUŞ YAŞ ESAS ALINIRKEN ŞİMDİ 40 YAŞINDAN GÜN ALINDIĞINDA İLAÇ BEDELLERİ KARŞILANMIYOR. ÖDENEN SİKLUS SAYISI 3 DEN İKİYE İNDİRİLMİŞ. SİGORTALILIK SÜRESİ, ÖDENEN PRİM GÜN SAYISI GİBİ YENİ KISTASLAR GETİRİLMİŞ.

 

 

 

 

 

(3) Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta adı soyadı, T.C.kimlik numarası veya Kurum sicil/ tahsis numarası, reçete tanzim tarihi, MEDULA takip numarası ve protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır.

 

TEBLİĞE GÖRE REÇETELERDE  TC KİMLİK NUMARASI VE SİCİL TAHSİS NUMARASININ BERABER YAZILMA ZORUNLULUĞU YOK. BİR TANESİNİN YAZILMASI YETERLİ. 2008 PROTOKOLÜNE GÖRE İSE HER İKİSİNİN DE YAZILMASI ZORUNLULUĞU VAR. KARIŞIK BİR DURUM OLUŞTU.

MEDULA TAKİP NUMARASI YAZILMASI ZORUNLULUĞU GELDİ. BUNU MEDULA SİSTEMİNİ KULLANAN KURUMUN YAZMASI GEREKİYOR. SİCİL YADA TC NUMARASINI BİZLER EKLEYEBİLİYORDUK. MEDULA NUMARASI ECZACILAR İÇİN YENİ BİR SORUN KAPISI GİBİ GÖZÜKÜYOR.

 

 

 

 

12.1.3. Sağlık raporlarının düzenlenmesi

 (4) Hasta katılım payı muafiyeti için düzenlenen sağlık raporlarında, teşhis ve ICD-10 kodu yer alacaktır. SUT eki EK-2/F Listesinde yer alan kısaltmalar hariç teşhislerde ve etken madde isminde kısaltma yapılmayacaktır.

 

 

SAĞLIK RAPORLARI

1.UZMAN HEKİM RAPORU ( DAHA ÖNCE İLAÇ KULLANIM RAPORU İDİ )

2. SAĞLIK KURULU RAPORU OLARAK İSİMLENDİRİLMİŞ

TÜM RAPORLARDA TEŞHİSLERDE EK-2F LİSTESİNDEKİ KISALTMALAR KULLANILABİLECEK

 

 

1)     

Tüberküloz

Tbc, TB

2)     

Kanser

Ca

3)     

Kronik Böbrek Hastalıkları,

KBY

4)     

Kronik Renal Yetmezlik

KRY

5)     

Organ ve Doku Nakli

Tx

6)     

Myokard Enfarktüsü

MI

7)     

Kalp Yetmezliği

KY

8)     

Konjestif Kalp Yetmezliği

KKY

9)     

İskemik Kalp Hastalığı

İKH

10) 

 Koroner Arter Hastalığı

KAH

11) 

 Koroner Arter BypassGraft

CABG

12) 

 Mitral Valf Replasmanı

MVR

13) 

 Aortik Valf Replasmanı

AVR

14) 

 Hipertansiyon

HT

15) 

 Hiperlipidemi

HL

16) 

 Akut Romatizmal Ateş

ARA

17) 

 Pulmoner Hipertansiyon

Pulm.HT

18) 

 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları

KOAH

19) 

 Ailevi Akdeniz Ateşi

FMF

20) 

 Diabetes Mellitus

DM 2

21) 

 Trombotik Trombositopenik Purpura

TTP

22) 

 Akut Lenfoblastık Lösemi

ALL

23) 

 Kronik Lenfositik Lösemi

KLL

24) 

 Akut Mıyoloblastık Lösemi

AML

25) 

 Kronik Miyelositik Lösemi

KML

26) 

 Myelodisplazik Sendrom

MDS

27) 

 Sistemik Lupus Eritematozus

SLE

28) 

 Derin Ven Trombozu

DVT

29) 

 Osteoartrit

OA

30) 

 Poliarteritis Nodosa

PAN

31) 

 Subakut Sklerozan Panansafalit

SSPE

32) 

 NonHodgkın Lenfoma

NHL

33) 

 Multiple Skleroz

MS

34) 

 Polikistik Over Sendromu

PCOS

35) 

 Pelvik İnflamatuar Hastalık

PID veya PEH

36) 

 Romatoit Artrit

RA

37) 

 Serebrovasküler Hastalık

SVH, CVH

38) 

 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu

ÜSYE

39) 

 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu

ASYE

40) 

 Akut Gastroenterit

AGE

41) 

 Gastroözafagial Reflü Hastalığı

GÖRH

42) 

 Peptik Ülser

P.U. , P.ULCUS

43) 

 Helicobacter Pylory

HP, H.PİLORİ

44) 

 İnflamatuar Barsak Hastalığı

İBS

45) 

 ObsesifKombulsif Bozukluk

OKB

46) 

 Şizofrenia

SCH

47) 

 Tinea Pedis

T.PEDİS

48) 

 İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü

HIV, AİDS

49) 

 Bening Prostat Hiperplazisi

BPH

50)   

 Üriner Enfeksiyon

Ü.ENF, İYE

51) 

İnvitro fertilizasyon

IVF

52) 

 Akut Otitis Media

AOM

53) 

 Kronik

K. Kr.

54) 

 Yumuşak Doku Enfeksiyonu

YDE

55) 

Akut

A.

 

 

 

 

21.2. Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi

 

( (6) Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması ve bu durumun başhekimlik mührü ve ıslak imza ile onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren süresinin sonuna kadar geçerlidir.

 

RAPOR ÜZERİNDEKİ DÜZELTMELERDE, DÜZELTMELERİN KİMLER TARAFINDAN YAPILABİLECEĞİ DETAYLANDIRILDI. RAPORU ÇIKARAN HEKİM BULUNAMADIĞINDA AYNI BIRANŞTAN BAŞKA BİR HEKİMİN DÜZELTME YAPABİLECEĞİ EKLENDİ.

 

 

 

 

(8) Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait fatura ekinde aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi Kuruma gönderilecektir.

 

ARTIK LAÇKA OLAN BİR KURAL. 2008 PROTOKOLÜNDE KALDIRILMIŞTI . ŞİMDİ 2008 SUT A TEKRAR EKLENDİ.

ASLI GİBİDİR TEKRAR EKLENDİ AMA ASLI GİBİDİR KİMLER TARAFINDAN YAPILABİLİR BÖLÜMÜNÜN TEBLİĞE KONULMASI UNUTULDU.

ACABA ASLI GİBİDİR ONAYINI KİM YAPACAK? ESKİSİ GİBİ ECZACILARA BU HAK VERİLDİ Mİ? ACİLEN AÇIKLANMASI GEREKİYOR.

 

 

 

 

12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı

(1) Ayaktan yapılan tedavilerde, 12.3 üncü maddede belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral ve topikal formları,  lavman, majistraller ile 12.5 inci maddede belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir. Parenteral formlar ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir.

 

BİR KUTUDAN FAZLA VERİLMESİ DURUMUNA LAVMAN VE MAJİSTRAL EKLENDİ.

 

 

 

 

(3) Antiinflamatuar ve antiromatizmal grubu ilaçların solid-oral formlarında büyük ambalaj kapsamına giren ilaçlar, ayaktan tedavide tek uzman hekim tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak reçete edildiklerinde, en küçük ambalajlı formları ise rapor aranmaksızın reçete edildiklerinde bedelleri ödenir. Bunların dışında kalan ilaçlarda da ayaktan tedavide küçük ambalaj verilmesi esas olup, aynı dozda birden fazla formu olan ilaçların 4 haftalık tedavi dozunu geçen ambalaj formları için sağlık raporu düzenlenmesi zorunludur.

 

YİNE YORUMA AÇIK BİR MADDE. BUNLARIN DIŞINDA KALAN İLAÇLAR DİYEREK ANTİİNFLAMATUAR VE ANTİROMATİZMAL İLAÇLARIN SOLİD-ORAL FORMLARI DIŞINDAKİ İLAÇLARDAN MI BAHSEDİYOR?

 

YOKSA DAHA ÖNCE DANIŞTAY'IN YÜRÜTMESİNİ DURDURDUĞU, YASAL OLMAYAN ESKİ UYGULAMAYA GERİMİ DÖNÜLÜYOR? 28 GÜN KISITLAMASI MI GETİRİLİYOR?

YANİ LİPİTOR 1*1 İLE SADECE 30 LUK OLAN AMBALAJ FORMUNU MU VERECEĞİZ? 90 LIK FORMUNU DA SADECE RAPORLA MI  VEREBİLECEĞİZ?

EKLENEN NOT: DANIŞTAYIN YÜRÜTMESİNİ DURDURDUĞU DAHA ÖNCEKİ 7 GÜN UYGULAMASINA BENZER, 28 GÜN UYGULAMASINA GERİ DÖNÜLDÜ. PROVİZYONDA 90 LIK FORMLARINDA AYAKTA REÇETEDE ÖDENMEZ UYARISI VERMEYE BAŞLADI.

 

 

 

 

2007 SUT  12.3 MADDESİNDEKİ KORONER ARTER, DİABETES MELLİTUS, GLAKOM GİBİ RAPORLU HASTALAR İÇİN, TEKRAR REÇETE EDİLMESİNE GEREK OLMADAN 3 AYLIK İLAÇ VEREBİLME UYGULAMASI OLAN SÜREKLİ KULLANIM UYGULAMASI, YENİ SUT DA KALDIRILDI.

 

 

 

 

 

12.7. Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler

Aşağıda belirtilen düzenlemeler, ayaktan ve yatarak tedaviler için geçerlidir.

 

12.7.1 VE 12.7.32 ARASINDAKİ TÜM DÜZENLEMELERİN YATARAK TEDAVİLER İÇİNDE GEÇERLİ OLDUĞU EKLENMİŞ

 

 

 

 

12.7.9. Eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol kullanım ilkeleri

a) Eritropoietin ve darbepoetin kullanım ilkeleri;

Eritropoietin ve darbepoietin preparatları sadece kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi endikasyonunda aşağıda belirtilen koşullarda Kurumca karşılanacak olup, diğer endikasyonlarda Kurumca karşılanmaz.

Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.

 

ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN SADECE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ TANILI RAPORLARLA ÖDENECEK VE EL YAZISI İLE YAZILAN TAHLİL SONUÇLARI KABUL EDİLMEYECEK. SADECE CİHAZ ÇIKTILI SONUÇLAR KABUL EDİLECEK.

 

 

 


12.7.28. Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri

Tetkik sonuçlarının cihaz çıktısı şeklinde olması şart olup, el yazısı ile yazılan sonuçlar dikkate alınmaz.

 

YİNE LİPİD DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLAR İÇİNDE EL YAZISI İLE YAZILAN TAHLİL SONUÇLARININ KABUL EDİLMEYECEĞİ CİHAZ ÇIKTISI ŞEKLİNDE OLMASI GEREKTİĞİ AÇIKLANMIŞ

 

 

 

 

15. Eczanelerden ilaç temini

15.1. Reçete edilen ilaçlar, Kurumla sözleşme yapan eczanelerden temin edilmesi halinde bedelleri ödenir. (2008 SUT)

 

15. Eczanelerden ilaç temini

15.1. Reçete edilen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile imzalanan “Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Verilmesine İlişkin Protokol” çerçevesinde Kurumla sözleşme yapan eczanelerden temin edilmesi halinde bedelleri ödenir.(2007 SUT)

 

SGK ÜST KURULUŞ TEB İ DEVREDEN ÇIKARMAYA NET OLARAK KARAR VERMİŞ. DAHA ÖNCEKİ TEBLİĞDE TEB İLE İMZALANAN PROTOKOL ÇERÇEVESİNDE TEB ÜYESİ ECZANELERDEN TEMİN EDİLİR DİYEREK TEB İ MUHATAB KABUL EDİYORDU.

YENİ TEBLİĞDE ARTIK TEB İ DEVREDEN ÇIKARMIŞ.  BENİM KOYDUĞUM ŞARTLARLA BENİMLE ANLAŞMA YAPAN ECZANELERDEN İLAÇ ALACAĞIM DİYOR.

AMA TEB HALA BUNU GÖREMİYOR. KENDİ İDAM FERMANINI İMZALIYOR.

  ARTIK UZLAŞI İLE GASPEDİLEN HAKLARIMIZI GERİ ALMAK  SADECE BİR HAYAL.

 

 

20.3.5. Şeker ölçüm çubukları

Ancak 18 yaşından küçüklere, yukarıda belirtilen ilgili adetler, yüzde elli oranında artırılarak uygulanır.

 İnsülin kalem iğne uçları bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde bedeli ödenir.

ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARINDA 18 YAŞ ALTINDA %50 FAZLA SAYIDA VERİLEBİLECEĞİ HÜKMÜ GELMİŞ. İNSÜLİN KALEM İĞNE UÇLARININ TEK BAŞINA REÇETE EDİLEBİLECEĞİ UYGULAMASI DAHA ÖNCE 2008 PROTOKOLÜ İLE GELMİŞTİ. AMA PROVİZYONA UYGULANMAMIŞTI. ŞİMDİ TEBLİĞE GİRMİŞ AMA PRATİK UYGULAMASI HALA YOK.

 

 

 

 

 

21. Sağlık raporlarının düzenlenmesi

21.1. Uzman hekim raporlarının düzenlenmesi

İlgili tek uzman hekim tarafından düzenlenecek olup başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur.

21.2. Sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi

İlgili daldan üç uzman hekimin katılımıyla, aynı daldan üç uzman hekim bulunmaması halinde ise ilgili dal uzmanı ile birlikte öncelikle bu uzmanlık dalına en yakın uzmanlık dalından olmak üzere başhekimin seçeceği diğer dallardan uzman hekimlerin katılımı ile en az üç uzman hekimden oluşan sağlık kurullarınca düzenlenir. Sağlık kurulu raporlarında başhekimlik mührü (özel sağlık kurum ve kuruluşlarında mesul müdür kaşesi) ve ıslak imza onayının bulunması zorunludur. Sağlık kurulu raporlarına ait istisnai düzenlemeler SUT’ta ayrıca belirtilmiştir.

.

ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDAN ÇIKAN SAĞLIK RAPORLARINI MESUL MÜDÜRLER ONAYLAYABİLİR TEBLİĞE GİRMİŞ.

  

 

 

 

25.6. Ödeme işlemleri

(1) Sağlık hizmeti sunucularınca Kuruma teslim edilen fatura ve eki belgeler, teslim tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre incelenerek mutabakata varılmış olan faturalara ilişkin ödenecek tutar, sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun banka hesap numarasına ödenir. Ancak Kurumun “muhasebe birimince” fatura ekinde teslim alınan talep yazısında belirtilen; sağlık kurumunca temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ve yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarı, fatura teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenir. Sağlık kurumlarına yapılacak ödemelerde ödenmesi gereken tutardan, daha önce ödenmiş olan ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri düşülerek ödeme yapılır.

(2) 45 (kırkbeş) gün içerisinde incelenmesi tamamlanamayan faturalar için sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş alacaklarının % 75-90 oranındaki tutar, alacaklarından mahsuben 45 inci gün avans olarak ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. Sağlık kurumlarına, tahakkuk etmiş alacaklarının %75-90 oranındaki tutardan daha önce ödenmiş olan ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri düşülerek ödeme yapılır. Fatura ve eki belgelerin inceleme işlemleri 90 (doksan) gün içinde tamamlanır ve ödenmesi gereken tutardan daha önce ödenen toplam avans tutarı düşülerek geri kalan tutar ödenir. İnceleme sonucu fazla ödeme yapıldığının tespiti hâlinde; yapılan fazla ödeme sağlık hizmeti sunucusunun varsa Kurumdan alacağından mahsup edilir. Alacağının bu miktarı karşılamaması veya alacağının bulunmaması durumunda genel hükümlere göre tahsil edilir.

(3) Kurum tarafından, fatura teslim tarihinden itibaren 90 günlük süre içinde fatura ve eki belgelerin incelemesinin tamamlanamaması hâlinde, fatura tutarından daha önce ödenen toplam avans tutarı düşülerek geri kalan tutar sağlık hizmeti sunucusuna ödenir ve inceleme işlemlerine devam edilir. İnceleme sonucu fazla ödeme yapıldığının tespiti hâlinde; yapılan fazla ödeme sağlık hizmeti sunucusunun varsa Kurumdan alacağından mahsup edilir. Alacağının bu miktarı karşılamaması veya alacağının bulunmaması durumunda genel hükümlere göre tahsil edilir.

 

YENİ KABUSUMUZ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. EKİM FATURALARINI 15 KASIM 2008 E KADAR TESLİM EDECEĞİZ. EĞER ÖDEME ZAMANI OLAN 01.01.2009 TARİHİNE KADAR BİR ÇÖZÜM BULUNAMAZSA FATURA TUTARININ %75 -90 ORANINI ALACAĞIZ. EN İYİ İHTİMALLE % 90 LIK BÖLÜMÜNÜ ALSAK BİLE BU İMALATÇININ VE DEPOCUNUN  ÖDEYECEĞİMİZ PAYI OLACAK. BİZ YAŞAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİMİZ % 10 NET KARIMIZI İSE 90 GÜN SONRA ALACAĞIZ. TABİ ONUDA DÜZGÜN ALABİLİRSEK.

 

HAYDİ CENAZE NAMAZINA...

 

 

29. Yürürlük

01 Ekim 2008

 

150

Esomeprazol,  (NEXİUM)

1)      Gastroenteroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

2)      İki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanmayan hastalarda iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

3)      Endoskopi raporuna göre gastroözofagial reflü veya peptik ulkus görülmesi halinde yukarıda belirtilen uzman hekimler tarafından reçete edilmesi veya,

4)      Yukarıda belirtilen uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi,

halinde bedeli ödenir.

 

 

EK-2A LİSTESİNDEKİ ESOMEPRAZOL İÇİN DAHA ÖNCE(2007 SUT) YİNE ÜSTTEKİ KURALLAR GEÇERLİ İDİ. 26.06.2007 TARİHİNDE YAPILAN REVİZYONLA UH-P (UZMAN HEKİM RAPORLA PRATİSYEN HEKİM) OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. ŞİMDİ 01.10.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN YİNE YUKARIDAKİ KURALLAR GETİRİLDİ. YENİ BİR REVİZYONLA TEKRAR UH-P OLURSA HİÇ ŞAŞIRMAM.

10.06.2007

 

ECZACININ SESİ


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim