AÇIKLAMANIN AÇIKLAMASI

Son güncelleme:06-11-2008

29.09.2008 tarihinde Resmi Gazete de SGK nın 2008 SUT u yayınlanıyor. Karmaşa, tereddüt, yorum farklılıkları birbirini takip ediyor. 22.10.2008 tarihinde yine Resmi Gazete de yayınlanarak 2008 SUT da revizyon yapılıyor. Amaç, hatalı, yoruma neden olan maddeleri netleştirmek. Yapılan Revizyon bırakın çözümü, her şeyi daha bir karmaşık hale getiriyor.

31.10.2008 tarihinde de bu sefer SGK, çözüm olması gereken SUT Revizyonunun açıklamasını duyuruyor.

Şimdi biz de, bu açıklamanın açıklamasını yayınlıyoruz.

 

 

SUT 6.5.4. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde ve Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimi muayenelerinde MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK.

 

SUT REVİZYONLA DA

* Acil sağlık hizmetleri

*Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,

*Refik Saydam Hıfzısıhha Laboratuarları,

*Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuarlar,         

*Kurumca yetkilendirilen işyeri hekimleri

 

GİBİ SAĞLIK KURUMLARININ REÇETELERİNDE DE MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK.

 

Şimdi SGK açıklamasıyla da,

Kuruma devredilen, kurumlar ile sözleşmesi veya  protokolü bulunan;

BELEDİYE POLİKLİNİKLERİNİ

* ÖZEL POLİKLİNİKLERİ

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu kabul ediyor.

Buralarda verilen sağlık hizmetleri içinde MUAYENE KATILIM PAYI ALINMAYACAK.

.

 

 

6) SUT’un (12.1.1) numaralı maddesinde “Düzenlenen reçetelerde mutlaka teşhis yer

alacaktır.

 (12.2) numaralı maddesinde “Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve

prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür.

Ancak SUT eki EK-2 Listesinde (*) yıldız işareti bulunan ilaçların haricinde yer alan

ilaçların SUT eki EK-2 Listesinde belirtilen hastalıklarda kullanımı halinde Sağlık

Bakanlığı endikasyon dışı kullanım onayı aranmaz.”

hükmü yer almakta olup söz konusu madde hükümleri doğrultusunda

 

endikasyon uyumu kontrolünde, reçetede yazılı ilacın/ilaçların

yan etkilerini önlemek ve/ veya

tedaviyi desteklemek amacıyla yazılan ilaçlar için

ayrıca teşhis aranmayacaktır.

 

SUT DA TEŞHİSE DAYALI DÜZENLEME YAPILAN İLAÇLAR İÇİN  İLAÇ ENDİKASYON UYUMU ZATEN ÖNCEDEN DE ARANIYORDU.BİR PROBLEM YOKTU.

 AMA BU AÇIKLAMA YİNE TAM OLARAK AÇIK DEĞİLDİR. YADA HATALI BİR YORUMDUR.

 

BU AÇIKLAMAYA GÖRE:

* H.L. TANILI BİR REÇETEDE YAZAN, APRANAX TB İÇİN YADA TERRAMYCİN MERHEM İÇİN AYRICA BİR TEŞHİS ARANIR YORUMU ÇIKAR.

 

*D.M. TANILI BİR REÇETE DE YAZAN OTRİVİN SPREY İÇİN YADA VOLTAREN JEL İÇİN AYRICA BİR TEŞHİS ARANIR YORUMU ÇIKAR.

 

ÇÜNKÜ BU İLAÇLAR O TANILARDA NE YAN ETKİLERİ ÖNLER, NE DE TEDAVİYİ DESTEKLER. O ZAMAN AYRICA BİR TEŞHİS ARANIR  SONUCU ÇIKAR VE YİNE KARMAŞALARAVE KESİNTİLERE NEDEN OLUR.

 

SGK NIN BÖYLE HATALI BİR YORUM YAPMASI YANLIŞTIR.

2007 SUT DA YAZAN

Reçetede yazılı ilaçlar ile teşhis arasında, Tebliğde teşhise dayalı düzenleme yapılan ilaçlar hariç endikasyon uyumu aranmayacaktır.   

CÜMLESİ, 2008 SUT DAN GEREKSİZCE YA DA BİLİNÇLİ OLARAK ÇIKARILINCA, BU YARGIYA VARILMIŞTIR.

PEKİ BİZİM İMZALADIĞIMIZ 2008 PROTOKOLÜNÜ NE YAPACAĞIZ? BU PROTOKOLÜN HİÇ Mİ  HÜKMÜ YOKTUR. İMZALADIĞIMIZ BU PROTOKOLÜN,

3.2.10. MADDESİ ENDİKASYON UYUMUNA BAKILACAK DURUMLARI NET OLARAK AÇIKLAR.

3.2.15. MADDESİNDE DE

REÇETEDE KULLANIMI ENDİKASYON UYUMUNA BAĞLI İLAÇLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, TEK TEŞHİS YAZILMASI YETERLİDİR. 

 

BUNDAN DAHA AÇIK BİR İFADE OLABİLİRMİ?  SGK İMZALADIĞIMIZ 2008 PROTOKOLÜNÜ YOK FARZETMEKTEDİR. PROTOKOLÜ İMZALAYAN TEB İ YOK FARZETMEKTEDİR.

 

PROTOLÜN HİÇ BİR YERİNDE, DEĞİŞEN SUT KURALLARI İLE PROTOKOL ÇELİŞTİĞİNDE, SUT KURALLARININ GEÇERLİ OLDUĞU YAZMAZ.

AKSİNE 2008 PROTOKOLÜNÜN 3.1. MADDESİNDE, REÇETELERİN 2008 PROTOKOLÜ VE PROTOKOLÜN İMZALANDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜKTE OLAN 2007 SUT HÜKÜMLERİNE GÖRE KARŞILANACAĞINI AÇIKCA YAZIYOR.

 

TEB MERKEZ HEYETİ, ATTIĞI İMZANIN VE İMZALADIĞI BU  PROTOKOLÜN ARKASINDA DURMALI, PROTOKOLDEKİ BU MADDEYİ SGK YA HATIRLATMALI VE TEŞHİS SORUNUNU ECZACININ GÜNDEMİNDEN YORUMA YER VERMİYECEK ŞEKİLDE ACİLEN ÇIKARTMALIDIR.

 

************************************************************************

 

 

7) SUT’un (12.1.3) numaralı maddesinin 8 inci fıkrasında, kullanımı sağlık raporuna bağlı

veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait fatura ekinde aslı

gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisinin Kuruma gönderileceği belirtilmiş olup

aslı gibidir onayı,

raporu düzenleyen sağlık kurumu veya

reçeteyi düzenleyen hekim veya

reçeteyi veren eczacı tarafından

yapılması halinde kabul edilecektir

 

YİNE SGK NIN, 2008 PROTOKOLÜNÜ, PROTOKOLÜ İMZALAYAN TEB İ YOK FARZETMESİNİN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ. TEB İN İMZALADIĞI 2008 PROTOKOLÜNÜN 3.2.11. MADDESİYLE ASLI GİBİDİR ONAYI KALKMAMIŞMIYDI?

2008 SUT ÇIKANA KADAR  ASLI GİBİDİR ONAYI ARANMADI. 2008 SUT LA TEKRAR ECZACININ GÜNDEMİNE GİRDİ. HEM DE EKSİK OLARAK. KİMİN ASLI GİBİDİR ONAYI YAPACAĞI AÇIKLANMADAN.

 

ŞİMDİ 2008 PROTOKOLÜ YOK KABUL EDİLİYOR VE KİMLERİN ONAY YAPABİLECEĞİ AÇIKLANIYOR.

BURADA ÖNEMLİ OLAN ASLI GİBİDİR ONAYI DEĞİL, ÖNEMLİ OLAN ATTIĞINIZ İMZALARIN, YAZDIĞINIZ YAZILARIN ARKASINDA DURABİLMENİZ.

 

***************************************************************************

 

Ancak söz konusu maddede yer alan “4 haftalık tedavi” nin 28 gün olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. SUT’ta tedavi süreleri bir aylık doz olarak ifade edilmekte olup SUT’un ilgili maddeleri de dikkate alındığında 4 haftalık tedavinin daha önceden de uygulandığı gibi 30 günlük tedavi süresini kapsayacak şekilde provizyon sisteminde düzenleme yapılmıştır.

 

SGK DİYORKİ BİZ ZATEN 4 HAFTAYI 30 GÜN OLARAK DÜŞÜNMÜŞTÜK..  HATA YAPARAK 4 HAFTA 28 OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞ.

4 HAFTAYI 30 GÜN KABUL EDİN.

 

*kron ve protez tedavisine 90 gün, dolgu tedavisine 30 gün, diğer diş tedavilerine de 45 gün içinde başlanamayacağının belirtilmes

*15.6.2007 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli kabul edilir.

*durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir.

*aile hekimliği uzman hekimleri tarafından en fazla üç aylık tedavi dozunda,

*tedavi süresi belirtilmek kaydıyla en fazla bir aylık dozda,

*sağlık raporuna dayanılarak en fazla 3 aylık tedavi dozunda reçete edilmesi halinde bedelleri ödenir.

*tanı için düzenlenen ve en fazla 6 ay süreyle geçerli, ilaç kullanım dozu ve

*belirtilmek suretiyle en fazla 3’er aylık dozlar halinde reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.

 

YUKARIDAKİ ÖRNEKLERDE OLDUĞU GİBİ 2008 SUT UN HİÇ BİR YERİNDE  HAFTA TANIMI YOKTUR. SÜRELER YA GÜN YA AY YADA YIL OLARAK TANIMLANIR. HUKUKEN DE 1 HAFTANIN TANIMI 7 GÜNDÜR. YANLIŞ DEĞERLENDİRME DEĞİL YANLIŞ YAZIM VARDIR.

NORMALDE YAPILMASI GEREKENDE YANLIŞ DEĞERLENDİRDİNİZ AÇIKLAMASI DEĞİL, 4 HAFTALIK TEDAVİ DOZUNU GEÇEN CÜMLESİ, 1 AYLIK TEDAVİ DOZUNU GEÇEN OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. GENELGESİDİR...

 

ŞİMDİ 30 GÜN OLUNCA NE OLACAK?

 

ASİST PLUS 30 SAŞE 1*1

NORVASC 10 MG 30 TB 1*1               

MONOVAS 10 MG 30 1*1                         

NİPIDOL 10 MG 30 TB  1*1                        

VENORUTON 60 TB  2*1                            

LİPOFEN SR 30 TB 1*1

XETANOR 20 MG 30 TB 1*1                       

SİNORETİK 30 TB 1*1                                 

DİLATREND 30 TB  1*1                              

CORASPİN 30 TB  1*1                                  

NEROX  B 50 TB  2*1                                  

MONOLONG 40 MG 30 TB 1*1                  

ISOPTİN SR 240 50 TB 2*1                          

RANİTAB 300 MG 30 TB 1*1                     

CAL-D-VİTA 30 EFF 1*1                              

DOXIUM 60 KAPSÜL 2*1                          

PANKREOFLAT 60 DR 2*1                         

FLUDİN 30 TB MAX DOZ 1*1              

PANTPAS 30 TB 1*1

BENEXOL 50 TB 2*1

 

DOZLARI İLE REÇETEYE YAZILDIĞINDA PROBLEMSİZ ÖDENECEK.

 

BENEXOL 50 TB 1*1 YAZARSA ----------APİKOBAL 30 TB VERİLMESİ GEREKİR.

 

GLUCOPHAGE 100 TB GİBİ İLAÇLAR 1*1 DOZU İLE BİLE PROBLEMSİZ ÖDENİR. ÇÜNKÜ KÜÇÜK AMBALAJI YADA EŞDEĞERİNİN KÜÇÜK AMBALAJI YOKTUR.  

 

 

******************************************************************

 

Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından “ilaç kullanım raporu” başlığıyla düzenlenmiş

sağlık raporlarının kabul edilmediği bildirilmekte olup Sağlık Bakanlığı formatına ve SUThükümlerine uygun olarak düzenlenmiş “ilaç kullanım raporları” geçerli kabul edilecektir.

                         

 25 BİN ECZACININ İÇERİSİNDE KAÇ ECZACI VARDIR Kİ RAPORUN BAŞLIĞINDA, İLAÇ KULLANIM RAPORU YAZIYOR DİYE KABUL ETMESİN.

BİLİNDİĞİ GİBİ 2007 SUT DA İLAÇ KULLANIM RAPORU OLAN BAŞLIK,

 2008 SUT DA UZMAN HEKİM RAPORU OLARAK DEĞİŞTİ.

 

ŞİMDİ SGK BAŞLIĞINDA İLAÇ KULLANIM RAPORUDA YAZSA, UZMAN HEKİM RAPORUDA YAZSA KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ UZUN UZUN AÇIKLAMIŞ. 

 

AMA ASIL PROBLEM OLACAK, HASTA - ECZACI TARTIŞMALARINA , ECZANELER ARASI FARKLI -FARKLI UYGULAMALARA, ÇOK FAZLA KESİNTİLERE NEDEN OLACAK, 2008 SUT ÖNCESİ ÇIKMIŞ RAPORLARLA İLGİLİ HİÇ BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞ.

 ÖZELLİKLE DE ECZACININ HİÇBİR MÜDAHALESİ OLMADAN PROVİZYON SİSTEMİ TARAFINDAN 14.06.2009 BİTİŞ TARİHİ VERİLEN, EMEKLİ SANDIĞI HASTALARINA AİT ÖMÜR BOYU RAPORLARLA İLGİLİ HİÇ BİR AÇIKLAMA YAPILMAMIŞ.

 

12.1.3.

(9) “SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, raporun düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla 31/12/2008 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerlidir.

 SUT’un yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş SUT hükümlerine uygun olan sağlık raporları ise SUT’ta belirtilen süreleri boyunca geçerlidir.”GEÇERLİLİK TARİHİ 01.10.2008

 

ASIL AÇIKLANMASI GEREKEN SUT MADDESİ BUDUR.

PROBLEMLERE NEDEN OLACAK SUT MADDESİ BUDUR.

YÜKSEK KESİNTİLERE NEDEN OLACAK SUT MADDESİ BUDUR.

HASTALARIN, KAZANILMIŞ HAKLARININ GERİ ALINDIĞI GEREKÇESİYLE, AÇACAKLARI DAVALARI KAZANMA GARANTİSİ OLAN MADDE BUDUR.

GEÇERLİLİK TARİHİ 01.10.2008 OLAN SUT YAYINLANIP BU MADDEYLE İLGİLİ KARMAŞA YAŞANDIĞINDA, TEB MERKEZ HEYETİ 09.10.2008 TARİHLİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI.

 

Ayrıca, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce çıkarılmış olan raporların, çıkarıldığı tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla, süresi sonuna kadar geçerli olacağı bilgisi alınmıştır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.09.10.2008
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti

ÜST ÖRGÜTÜ TEB MERKEZ HEYETİNİN, SÜRESİ SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAĞI AÇIKLAMASINA İNANAN ECZACI, 09.10.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN SİSTEMİN ÖDEDİĞİ İLACI TEREDDÜTSÜZ VERMİŞTİR. TAKİ 22.10.2008 TARİHİNE KADAR. ŞİMDİ VERİLEN FAZLA KUTULAR 31.12.2008 RAPOR BİTİŞ TARİHİNİ GEÇTİĞİ GEREKÇESİYLE SGK TARAFINDAN KESİLECEKTİR.

 

ÇÜNKÜ SGK NIN ŞU ANKİ ÇÖZÜMÜ :

 

SİSTEMDE RAPOR BİTİŞ TARİHİ 14.06.2009 KAYITLI OLDUĞU İÇİN, PROVİZYON İLAÇLARI PROBLEMSİZ ÖDEYEBİLİR,

AMA SİZ SİSTEMİ BOŞVERİN,

KAÇ KUTU VERİLECEĞİNİ MANUEL OLARAK HESAPLAYIN.

REÇETENİN YAZILDIĞI TARİHDEN, 31.12.2008 TARİHİNE KAÇ GÜN KALMIŞSA, KALAN GÜNE YETECEK KADAR HASTANIN İLACINI KARŞILAYIN. DIR

 

SİSTEMDE 14.06.2009 BİTİŞ TARİHİ İLE KAYITLI EMEKLİ SANDIĞI ÖMÜR BOYU RAPORLARININ, HİÇ BİRİSİNİN 2008 SUT HÜKÜMLERİNE UYGUN HALE GETİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. ÇÜNKÜ BU RAPORLARDA ETKEN MADDE ADI YOKTUR, ICD KODU YOKTUR, TC KİMLİK NOSU YOKTUR. HASTA BUNLARIN HEPSİNİ EKLETİP 2008 SUT A UYGUN HALE GETİRMESİ, YENİ RAPOR ALMASINDAN DAHA ZORDUR.

 

SGK TARAFINDAN PROVİZYON SİSTEMİNDE, BU RAPORLARIN 31.12.2008 BİTİŞ TARİHİNE ÇEVRİLMESİ DAHA KOLAYDIR.

 

*15.06.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN ICD KODU İSTENMEYE BAŞLANDIĞINDAN,

15.06.2009 TARİHİNDE ICD KODSUZ RAPOR KALMAYACAKTIR.

 

*13.02.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN RAPORDA ETKEN MADDE ADI İSTENMEYE BAŞLANDIĞINDAN,

13.02.2009 TARİHİNDE ETKEN MADDE OLMAYAN RAPOR KALMAYACAKTIR.

 

*ÖMÜR BOYU RAPORLARDA, 14.06.2009 TARİHİNDE BİTECEĞİNE GÖRE,

 

15.06.2009 TARİHİNDE 2008 SUT A UYGUN OLMAYAN RAPORLAR ZATEN BİTMİŞ OLACAKTIR.

 

YAŞANACAK KARMAŞA DÜŞÜNÜLÜRSE, ESKİ SUT DA  DA YAZDIĞI ŞEKLİYLE

 

SUT’un yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen sağlık raporları, raporun düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla SÜRESİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR.  TEK ÇÖZÜMDÜR.

 

25 BİN ÜYESİ ADINA TÜM BU ÇÖZÜMLERİ SAĞLAMAK DA TEB MERKEZ HEYETİNİN ASLİ GÖREVİDİR.

 

www.eczacininsesi.com


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim