1. Medikal Duruş
  2. Ecz. Gül Kara
  3. g.kara@eczacininsesi.com

01-01-2018


Yeni Yıl Hikayesi

ÖNEMLİ!!

UTS KAYITLARINIZ TAMAM MI?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 09.11.2017 tarihli Türk Eczacılar Birliğine gönderdiği yazıda;

 

 

Eczanelerin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından ruhsatlandırılan yerler olarak Kurum EYS Sistemi’nde kayıt olduğu;

 

ÜTS’ ye TC kimlik numaraları üzerinden eczanelerin kaydının yapılması gerektiği;

 

Bu işlemleri eczacıların e-imza ve mobil imza ile 01.01.2018 tarihine kadar yapması gerektiği bildirilmiştir.

 

 

 

Böylece 2007 den beri açık olan TİTUBB kullanılarak yürütülen işlemler artık UTS  ile entegre edilmiş olup TİTUBB  sadece dış sorgulamalara açık olarak devam edecektir.

 

 

Yeni Yıl Hikayesi

2017’nin son medikal malzeme sunumu MALATYA’ da gerçekleşti.

2017’nin son yazısı şimdi yazılan…

2017’nin son günü hayatımızda neler bitiyor?

Ve yeni dediğimiz 2018 de neler başlıyor?

Zor ve inişli çıkışlı bir yıl geçirdik evet…

Hayatımızdaki bu değişkenlikleri fırsata çevirebilir miyiz! Yine evet! 

Gelin hep birlikte yeni bir yılın hikayesini yazalım.

Geriye dönüp bakalım kızdığımız kişiler, ani gelişen sorunlar, kötü olaylar ve belki haksızlıklar hepsi ama hepsinin olma nedeni var… Güçlenerek, başa çıkmayı öğrenerek, ders alarak ve bazen de iyi ki olmuş diyerek yola devam etmek gerek…

Henüz Eczacılık Fakültesinde olup mezuniyeti dört gözle bekleyen öğrencilerimiz;

Sizler daha yolun başındasınız, sizlerle uzun sohbetlerimiz oluyor, çoğunuzu karamsar görüyorum… Bazen karşıdan beklemek yerine kendi hikayenizi yazın.

 

Farmazi Akademi ile yaptığımız Anadolu şehirlerindeki bilgi paylaşım günlerinde çok değerli dostlar ediniyorum.

Bazen yeni mezun bir eczacı kardeşim, bazen bir sınıf arkadaşım, bazen 40 yıllık duayen eczacı büyüklerimiz bizi karşılıyor. Eczacı odalarının değerli yöneticileri ile mesleğe ait sorunları konuşuyoruz. 

Üniversitede görev alan sayın hocalarımız ile de görüşüyoruz, yanıma gelip bizim fakültede de medikal malzeme anlatır mısınız diyen hocalarımıza da saygılarımı sunarım memnuniyetle giderim diyorum bu da benim hikayem olsun.

Sizler de bu yıla ait hikayelerinizi tasarlayın 2019 da kısmetse yolumuz yine kesişir, buluşur, konuşuruz… 

Son iki ay içinde meslektaşlarımdan medikal reçete girişine ait sorular gelmeye devam ediyor… Aşağıda en çok merak edilen konuları maddeleştirdim.

İlk buluşmamız 6 OCAK 2018 Cumartesi ANKARA’da olacak!

Bu konuları ayrıntılı orada da konuşacağız…

 

1.Müstahaklık neden sorgulanıyor?

4.1.3. Özel haller

a) Provizyon sisteminden yapılan sorgu neticesinde müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri ile yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında kurum sağlık hizmetlerinden yararlandırılan kişiler ve Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak üzere tıbbi malzeme için kurumun ilgili biriminden onay alınacaktır.

Ayrıca müstehaklıkları 60 kodu ile sorgulanan ve prim ödemeyen (g,c-1,c-3,c-9 vb) hak sahipleri için (Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS’ler hariç) SUT hükümleri geçerli olup, sevk zincirine uyulması ve reçetelerine sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir.

b) İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili reçetelerde; iş kazası ve meslek hastalığı bildirim formunun,

c) Trafik kazaları ile ilgili reçetelerde; SUT ve konu ile ilgili diğer kurum mevzuatında yer alan belgelerin,

ç) Özürlü sağlık kurulu raporu varsa, reçeteyi yazan hekim ve/veya hastane başhekimi tarafından raporun onaylı fotokopisinin, reçete ekinde bulunması gerekmektedir.

 

2.Tıbbi Sarf malzeme rapor onayı nasıl? Kaç adet ödenir?

4.2.Tıbbi Sarf Malzemelerinin Karşılanması

 4.2.2. Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler hariç olmak üzere reçete ve sağlık raporunun aslı ile başvuruda bulunulacaktır. Sürekli kullanım gerektiren raporla verilen malzemeler için raporun reçetesini yazan hekim veya hastane başhekimliği tarafından aslı gibidir onayı yapılmış bir sureti reçete ekinde ibraz edilir.

4.2.4. Kullanım adetleri günlük/haftalık/aylık vb. olarak reçetelendirilebilen malzemelerin, SUT’ta belirtilen miktarlardan fazla reçete edilmesi durumunda, SUT’ta belirtilen kullanım adetleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.

3.Garanti Belgesi verilecek mi?

4.2. Tıbbi Sarf Malzemelerinin Karşılanması 4.2.12. Hasta/hasta yakınına orijinal ambalajından garanti belgesi çıkan malzemeye ait kullanım kılavuzu ve garanti belgesi verilir.

Garanti belgesinde seri numarası, model, tarih, firma onayı vb. bilgilerin olması gerekmektedir.

Malzemelerin garanti belgesinin asılları hastada kalacaktır.

Ayrıca eczane tarafından hasta/hasta yakınına eczanenin adı, adresi ve iletişim bilgilerinin olduğu bir belge düzenlenerek verilir.

 

4. Barkod kesilecek mi?

5.2. Fatura ve eki belgeler 5.2.1. SUT’ta belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere reçetede yer alan malzemenin adedi kadar barkod numarası ve etiket aslının reçete ekinde ibraz edilmesi esastır. Ancak, ambalajı üzerindeki barkodların çıkarılamadığı/çıkarıldığı zaman sterilizasyonun bozulacağı steril ambalajlı malzemeler/cihazlar için reçete arkasına barkod numarasının yazılması ve “barkod çıkarıldığında sterilizasyonu bozulur” ifadesinin bulunması gereklidir.

 

5.Fatura teslim tarihi nedir?

5.3. Faturaların Teslimi 5.3.1. Kesilen faturalar takip eden ayın 15’ine (on beş) kadar kuruma teslim edilir.

5.3.2. Eczane her grup için düzenlediği faturaları,  dönem sonu icmal listelerini, fatura teslim tutanakları üst yazısını (Ek-6/6), evrakların zarar görmesini ve bozulmasını engelleyecek şekilde, ayrı dosyalar halinde (Dosya üstüne ilgili fatura dönemi ve grup numaraları yazılır.) Kurum taşra teşkilatına teslim eder.

 

6. Cezalar nasıl?

6.3.8. Reçetelerdeki ıslak imzanın eczacıya ait olmadığının Kurum tarafından tespit edilmesi halinde ilgili eczacı uyarılır, reçete bedelinin 10(on) katı ceza koşulu uygulanır.

Tekrarı halinde reçete bedelinin 20(yirmi) katı ceza koşulu uygulanır sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

7. FATURA ÖRNEĞİ!

 ÖRNEK FATURA

…………………... MEDİKAL/ECZANE

Fatura No:

Fatura Tarihi:

……… Adet Reçete Bedeli (Fatura Tutarı) : ………….TL

%10-%20 Katılım Payı Toplamı : ………….TL

NOT:

-Fatura icmalinde toplam tutar yazılan kısım örnekteki ‘FATURA TUTARI’ kısmına yazılacak.

-Yine fatura icmalinde belirtilen toplam katılım payı örnekteki ‘ %10-%20 KATILIM PAYI TOPLAMI’

kısmında belirtilecek.

-Fatura icmalinde belirtilen toplam ödenecek tutar da örnekte yer alan ‘TOPLAM ‘kısmına yazılacak.

- Fatura icmalindeki toplam tutara KDV dahil olup, ayrıyeten KDV belirtilecek ise “TOPLAM” tutardan

düşülerek fatura kesilecektir.

TOPLAM: ………… TL

%8 KDV : ………… TL

%18 KDV: ……….. TL

GENEL TOPLAM: ………….TL

 

Sorular geldikçe yazmaya devam edeceğim.

Sağlıklı bir yıl dilerim…


 


Son eklenen yazılar

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim