Ecz. Ömrüm Ergüven & Ecz. Beşir Sefa Mumay


7. Bölüm: Politikaların Gelişimi, İlaç ve Eczacılık Bilgisi

Dünya’nın eczacılık vizyonunu anlayabilmek ve ülkemiz adına yorumlayabilmek adına başlatmış olduğumuz Eczacılıkta Global Gelişim Hedefleri serimize 7. Bölüm ile devam ediyoruz. Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi 2 başlığı ele alacağız. Bunlardan ilki, geleceğin ve değişimin korkulacak değil, savaşılacak boyutunu oluşturan “Politikaların Gelişimi” diğeri ise 21. Yüzyılın en çok önerdiği hizmet alanlarından biri olan uzmanlaşma kavramının mesleğimizdeki yansımalarını anlatacağımız “İlaç ve Eczacılık Bilgisi”. Başlıklarımızı bölgesel dinamiklerimizi göz önüne alarak ve FIP’nin tavsiyelerine uyarak yorumlayacağız. Yazımızın sonunda, serinin tüm bölümlerinin bağlantılarını bulabilirsiniz.


Öyleyse, hadi başlayalım!

Hedef 13: Politikaların Gelişimi

Her oyunun bir kitabı olmalı. Bu noktada, bir işleyişi kolaylaştıran en önemli faktörlerden biri, o işin bir yönetmeliğe sahip olmasıdır. Bu da politikaların geliştirilmesi ile alakalıdır. Gelecekten ve değişmekten korkup uzaklaşmak yerine, yönetmeye çalışmak en iyi sonucu verecektir.

 • İş Gücü & Eğitim: Tüm mesleki kariyeri boyunca, bir eczacının tüm ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde net ve yönetilebilir stratejiler geliştirilmelidir.
  • Meslek iş akışında, yönetmelikler benimsenmeli ve geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır.
  • Yönetmeliklerin eczacılar tarafından benimsenmesi, uygulama adımlarını kolaylaştıracaktır.
  • Eczacılık biliminin ve profesyonel hizmetlerin bu faaliyetin itici güçleri olduğu stratejiler geliştirmek.
  • Bir eczacının, çalışma ortamındaki refahını, iyilik halini ve güvenliğini koruyan, geliştiren politikalar geliştirilmelidir.
 • Pratikteki Uygulamalar: Hizmet uygulaması, entegrasyonu ve ücretlendirmesiyle ilgili ihtiyaç ve kanıta dayalı uygulayıcı politikalarını geliştirmek ve uygulamak için ulusal politikalar ve sağlık politikalarının önceliklediği alanlar ile uyumlu eczacı odaklı stratejiler geliştirilmelidir.
  • Hasta ihtiyaçlarına ve toplumsal ihtiyaçlara cevap veren ve eczacılık uygulama alanını buna göre genişleten uygun yasal ve düzenleyici yönetmelikler geliştirilmeli, uygulanmalı ve denetlenmelidir.
  • Meslek içi ve meslekler arası iş birliği ile entegre bakım hizmeti teşvik edilmelidir.
  • Politikaların geçerliliğini, alaka düzeyini, uygulanmasını ve kabulünü ölçen politika inceleme sistemleri geliştirilmelidir.
  • Acil durumlarda uygulama alanını genişletmek için acil durum eylem planları geliştirilmelidir.
 • Farmasötik Bilimler: Tıbbi ürünler için ulusal araştırma öncelikleri, fikri mülkiyet koruma, lisanslama ve fiyatlandırma kararlarını yönlendiren ihtiyaçlara dayalı eczacılık politikalarını uygulamaya yönelik stratejiler geliştirilmelidir.
  • Global standartların düzenlenmesine katkıda bulunmak hedeflenmelidir.
  • Tıbbi ürünlerin geliştirilmesine ve değerlendirilmesine rehberlik eden bilim temelli politikalar desteklenmelidir.

Hedef 14: İlaç ve Eczacılık Bilgisi

Türkiye'de eczacıların “ilaç uzmanı” olarak konumlandırılması ve bu alandaki yetkinliklerinin artırılması, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen akılcı ilaç kullanımı kampanyasının önemli adımlarından biridir. 14. başlığımız, Türkiye'deki eczacılık uygulamalarının geliştirilmesi, tüm sağlık paydaşları tarafından benimsenmesi ve iyileştirilmesi açısından yol gösterici olabilir. 

 • İş Gücü & Eğitim: Kaliteli ilaç uzmanlığı sunabilecek bir işgücü yetiştirilmelidir.
  • Başlangıç eğitiminde ilaç uzmanlığını geliştirmek için eğitim ve öğretim sunma kapasitesi sağlanmalıdır. Bu noktada, FIP Global Gelişim Hedefleri arasından 1.’si olan “Akademik Kapasite” incelenebilir.
  • Uzmanlık ve danışmanlık becerilerini arttırmak için yöntemler geliştirilmelidir. Bu noktada, Kariyerin erken dönemlerindeki eğitim stratejilerini anlamak için FIP Global Gelişim Hedefleri arasından 2.’si olan “Erken Kariyer Stratejileri” ve 9.’su olan “Sürekli Mesleki Gelişim” incelenebilir.
  • “Liderlik Geliştirme” programlarına (FIP Global Gelişim Hedefleri arasından 6.’sı) odaklanılmalı ve iyi bir uzmanın iyi bir lider olması gerektiği vurgulanmalıdır.
  • İşgücü için spesifik bir alanda danışmanlık seviyesinde uzmanlık geliştirmek için uzmanlık geliştirme sistemleri geliştirilmelidir. Bu noktada, FIP Global Gelişim Hedefleri arasından 4.’sü olan “Spesifik Uzmanlık Gelişimi” incelenebilir.
  • İyi bir uzman, çeşitli yetkinliklere sahip ve bazı spesifik yetkinliklerde ileri düzeyde bilgi sahibi olabilmelidir. Bu noktada, FIP Global Gelişim Hedefleri arasından 5.’si olan “Yetkinliklerin Gelişimi” incelenebilir.
 • Pratikteki Uygulamalar: Hastalara, hasta bakıcılara, sağlık profesyonellerine ve ilgili paydaşlara ilaç uzmanı bilgisi ve danışmanlığı sağlanması üzerine stratejiler geliştirilmelidir. Bilgi, ihtiyacı olan yere aktarılabilmelidir.
  • Politika oluşturma, klinik karar verme ve reçete yazma uygulamalarını, bireysel sağlık hizmetlerini ve diğer ilaç veya tıbbi cihazlarla ilgili kararları bilgilendirmek için hastalara, hasta bakıcılara, sağlık profesyonellerine ve ilgili paydaşlara ilaç ve tıbbi cihaz uzmanlığı ve danışmanlığı eczacılar tarafından sağlanabilmelidir.
  • Daha iyi bakım hizmeti için sağlık okuryazarlığı arttırılmalı, bu konuda hastalar, üreticiler, karar vericiler ve hekimler de dahil olmak üzere sektördeki tüm paydaşları bilinçlendirmek için çalışmalar yapılmalıdır.
  • Kültürel faktörler, dil ve diğer özel bakım ihtiyaçlarını (örneğin, engel durumları, göçmen ve mülteci nüfusları vb.) dikkate alarak kaliteli ve hedefe uygun bilgi sağlamak için doğru iletişim kanallarını ve danışmanlık kullanmak önemlidir.
  • Eczacılık pratiğini ve diğer sağlık profesyonellerinin pratiğini desteklemek için ilaçlar ve tıbbi cihazlar hakkında nesnel, kanıta dayalı ve sistematik olarak düzenlenmiş bilgilerin toplandığı ilaç bilgi yönetim sistemleri geliştirilmeli ve resmi dokümantasyon yapılmalıdır.
 • Farmasötik Bilimler: İlaçlar hakkında bilimsel temellere dayalı bilgi sağlanmasını teşvik edilmelidir.
  • İlaç uzmanlığını harekete geçirerek ilaçların sorumlu kullanımı teşvik edilmelidir.
  • “Kanıta dayalı ilaç hizmeti” konusunda, ihtiyaç duyulan noktalarda üniversiteler, sahadaki eczacılara destek olmalıdır.
  • İlaç kullanımını gözden geçirmek ve optimize etmek için yüksek değerli bilişsel hizmetler uygulanmalıdır.

Saygılarımızla;

Ecz. Ömrüm Ergüven & Ecz. Beşir Sefa Mumay

 

Eczacılıkta Global Gelişim Hedefleri Yazı Dizisi

-> 1. Bölüm: Giriş, Akademik Kapasite, Erken Kariyer Stratejileri (05.09.2023) https://www.eczacininsesi.com/haber-detay.php?id=16121

-> 2. Bölüm: Kalite Güvence, Spesifik Uzmanlık Gelişimi (03.10.2023)

https://www.eczacininsesi.com/haber-detay.php?id=16204

-> 3. Bölüm: Yetkinliklerin Gelişimi, Lider Geliştirmek (07.11.2023)

https://www.eczacininsesi.com/haber-detay.php?id=16283

-> 4. Bölüm: Entegre Hizmetler, Multidisipliner Yaklaşım (01.12.2023)

https://www.eczacininsesi.com/haber-detay.php?id=16361

-> 5. Bölüm: Sürekli Mesleki Gelişim, Eşitlik & Adalet (03.01.2024)

https://www.eczacininsesi.com/haber/eczacilikta-global-gelisim-hedefleri-20240103-114824.html

-> 6. Bölüm: Etkiler ve Çıktılar, Eczacılık Zekası (05.02.2024)

https://eczacininsesi.com/ozgur-kose/eczacilikta-global-gelisim-hedefleri.html

 

Kaynakça:

FIP. (2020). FIP Global Development Goals. Erişim Adresi: https://developmentgoals.fip.org/ (Erişim Tarihi: 04.03.2024)Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat