Ecz. Mustafa AL

Hani bir zamanlar biri diğerine “seni mermi manyağı yaparım” demişti. Eczacılar olarak mermi manyağı olmuşuz. Ya da kümese giren tilkiden kaçabilen nadir tavuklardan birisiyiz ama kaçtığımız yolların hepsi bizim tüylerimizle dolu ve bedenimizde kalan tüylerimiz üşümemizi engelleyemiyor. Çakal bir yerden sırtlan bir yerden tilki bir yerden hep bizi kovalıyor. Çobana da diyeceklerim var ama çoban kızarsa bizi Kazan’da pişirir o sebep çoban masummuş gibi davranıyorum. Ama bilirsiniz ki; kral çıplak ve kıçında iltihaplı sivilceler var...

Meslektaşlarımızın acilen 20 Ocak 2024 öncesi beyannameler verilmeden yapmaları gereken bir işlem var. İskonto veya fiyat farkı adı altında kesilen faturalarının 602 yerine 649 diğer gelirler hesabına çekilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Eczacı Odalarınca yayınlanmış olan sadece SGK hastasına verildiği taktirde KKİ bedeli ertesi ay eczacıya ödenen ilaçlar listesindeki Tafinlar-mekinist-xtandi gibi ilaçlardan oluşan 30 kalem ilaç için kestikleri faturalardan ortaya çıkan cirosal hacim artışı sonucu oldukça önemli maddi ve manevi kayıplar oluşacaktır.

Türk Eczacılar Birliği’ni acilen göreve çağırıyorum eczacıların hacimsel farklılıklarının onlara maddi manevi cezalara dönmesine engel olmalıdır. Her eczacı eşit meslektaşlar olarak sağlık otoritesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve tüm kurumlar tarafından değerlendirilmelidir. Her eczacı eşit eczacıdır. Onların ticari farklılaşmaları kimseyi ve kurumu ilgilendirmemelidir.

Bu yazı tüm eczacıları ilgilendiriyor ve konu mesleğin kırılma noktalarından biridir. Düşünün ki bir ilacı depo eczaneye 100.000 TL’ ye fatura ediyor siz 113.000 TL' ye hastaya vereceğim zannediyorsunuz. Oysa kamu kurum iskonto problemi ve yöntemi sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan 22.600 TL ödeme alıyorsunuz. (Çünkü İlaç firması size onu 20.000 TL ye satacak ve yüzde 13 karınız ile 22.600 SGK ödeyecek. Ama depo 100.000 TL'ye sattı size başlangıçta) Peki geriye kalan 90.400 TL ne oldu. İşte tüm hikaye burada başlıyor 100.000 TL'lik fatura girişin var 22.600  TL  SGK satışın var ve firmanın sana 80.000 TL depo üzerinden geri ödediğini düşünüyorsun. Evet ödüyor ama bunu kamu kurumları nereden görüyor. İşte mesele burada. “Hayaller Paris, gerçekler Kasımpaşa” sözünü burada söylemezsek olmaz…

Oysa Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı seninle ilgili tüm işlemleri 100.000 TL'lik ilaç alan ve SGK reçetesi ile iskonto farkı faturası toplamı olan 102.600 TL'lik ilaç satan eczacı muamelesi yapıyor. Eczacı farketmeksizin gizliden cirosal hacmi artıyor ve sanal artırılmış hacim ile tüm eczacılık sözleşmeleri fiyat ayrışması, yardımcı eczacı çalıştırmasınırı vs kapsamlarında tutuyor. Yani gerçekte 22.600 TL satış yapan eczacı 102.600 TL satış cirosu üzerinden muamele görüyor. Bu vergi olarak etkilemiyor olsa da yukarıda bahsettiğim ve eczacıları sınıflayan o hukuksuz ve adaletsiz unsurlar üzerinden eczacıların ciddi oranda maddi bedel ödemesine sebep oluyor. Eczacı 113.000 TL'lik satışa hazırlanırken maliye bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 102.600 TL'lik satış hacimli eczane görüyor ve gerçek ise 22.600 TL'lik satıştır. Lütfen bu son üç rakam farkını çok dikkat ediniz. Manevi bedel de ayrıca ödeniyor elbette.

Çünkü 80.000 TL'lik depoya satış faturası işaretleyip “iskonto farkı” kesiyorsun iade faturası değil. Tüm kırılma iade faturası olmayıp satış faturası olarak kesilmesindedir. Sırf kamu ve ilaç firması üçüncü ülkelere karşı özel bir işlem yapacak diye eczacılar aleni hukuksuz ve adaletsiz işlemlere maruz bırakılıyor. Bunun çok ciddi maddi bedeli var eczacıya.

Acilen e-Fatura sisteminde düzeltmeler yapılmalıdır. Satış, iade vs bölümlemesine alış bedeli düzeltmesi hanesi eklenmelidir. Böylece cirosal hacim artışı engellenmiş olur. Maliye Bakanlığından gerçek cirolarımız üzerinden düzenlenen belgelere ulaşabilmek için bireysel dikkat göstermek zorunda kalmamalıdır meslektaşlarımız. Teknoloji arttıkça yükümüzün hafifleyeceğini ümit ettikçe teknoloji yeni yükleri ile üzerimize gelmekte. 

Yukarıda yazımda bahsettiğim gibi teknolojik hatalar sebebiyle cirolarımız gerçeğinden daha yüksek görünmektedir. Bence ağır ve ciddi bir konudur ve umarım dikkatinizi çekip meramıma dilim dönmüştür.

Meslektaşlarımı ve tüm paydaşlarımızı saygı ile selamlıyorum.

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat