ECZANELER ARASI TAKASLA İLAÇLARI BULARAK VATANDAŞLARA VERMEMİZ NEDEN ENGELLENMEK İSTENİYOR?

TEİS: “İLAÇ HİZMETİMİZİ AKSATACAK ENGELLER İSTEMİYORUZ !”

500’DEN FAZLA İLACIN ECZANELER ARASI TAKASI ENGELLENİYOR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığı tarafından, eczacılık yasalarında bulunan ve serbest eczaneler arasında yapılan ilaç değişim işlemi olarak tarif edilen takas hakkı engellenmek isteniyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, TİTCK tarafından  gönderilen yazıda 150’ye yakını beyaz reçeteli olan diğerleri kırmızı, yeşil, turuncu, mor reçeteli olan toplam 500’den fazla ilacın eczaneler arası takasının engellendiğini ve bunların arasında soğuk algınlığı, grip ilacı, alerji, ağrı kesici gibi ilaçların bulunduğunu söyleyerek, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Takas serbest eczaneler arasında yapılan ilaç değişim işlemi olarak tanımlanmış olup, hastanın ihtiyacı olan reçete muhteviyatının hasta tarafından reçetesini tedarik için başvurduğu eczanede, reçete içeriğinde bir ya da birkaç kalem ilacın bulunmaması durumunda hastayı mağdur etmemek ve ihtiyacının bir an önce karşılanması amacıyla söz konusu eksikliğin başka bir eczaneden tedarik edilmesi amaçlanmaktadır. Kaldı ki eczaneler arası takas işlemi İlaç Takip Sistemi üzerinden gerçekleşmekte olup ilaç akışının eczaneler arası sınırsız bir döngü şeklinde olması ya da sistem dışına çıkması mümkün olmadığı için de takasın sınırlanmasında herhangi bir kamu yararı da bulunmamaktadır.

TAKAS ECZANELER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ZORUNLULUKTUR

Her eczanenin bütün depolar ile çalışma imkânı bulunmamaktadır. Çoğu eczane tek ecza deposu ile çalışabiliyor ve bu tek depoda da bütün ilaçları bulmak mümkün olmamaktadır. Bazı ilaçlar piyasada, yani depolarda bulunmamakta olup hasta mağduriyetini engellemek adına bu durumda da eczaneler arası takas yapmak bir zorunluluktur.

Nöbetlerimizde, nöbetçi eczaneler birbirleri ile takas yapmak zorundadırlar. Çünkü ecza depoları sabaha kadar nöbetçi değiller. Ayrıca SGK için fatura sonlandırması yaptığı dönemlerde piyasada bulunmayan bazı ilaçları mutlaka tedarik etme zorunluluğundan dolayı ancak takas yaparak faturalarını sonlandırabilmektedir.

Takasın bir diğer önemli işlevi de takasın son kullanma tarihi yaklaşmış olan milli servet değerindeki ilaçların çöpe atılmasını engellemesidir. Eczanelerimizdeki tüm ilaç hareketleri İlaç Takip Sistemi üzerinden yapıldığı gibi reçetesiz satışı yapılmayacak ilaçları hastalarımıza verirken Bakanlığın Renkli Reçete Sistemine (RRS) verilen ilaçlar işlenmeden İlaç Takip Sisteminde (İTS) işlem görmüyor. Kurum tarafından gönderilen yazıda 150’ye yakını beyaz reçeteli olan diğerleri kırmızı, yeşil, turuncu, mor reçeteli olan toplam 500’den fazla ilacın eczanelerimiz arası takası engellenmiştir. Çoğunluğu soğuk algınlığı, grip ilacı, alerji, ağrı kesici olan bu ilaçlar zaten bizim kontrolümüzde ve reçeteli olarak verilmektedir. RRS’ye girmeden ve de İTS düşülmeden bu ilaçların eczanelerimizden verilmesi mümkün değildir.

YASALAR BÜTÜN TOPLUMU DEĞİL, VARSA SUİSTİMALİ YAPANLARI CEZALANDIRIR!

Toplumlar yasalarla yönetilir lakin bu yasalar varsa suiistimali yapanları cezalandırır, bütün topluluğu ve topluluğun hizmet verdiği milyonları cezalandırmaz.

İlaçların bulunabilirliğinde yaşanan sıkıntı kamuoyunca açık olarak biliniyor. Bu durumda hastalarımıza birbirimizden tedarik ederek ilaç vermemizi engellemek hiç doğru bir yöntem değil. Aynı zamanda kanun ve yönetmeliklerimize de aykırı olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununu da aykırıdır.

Kuruma bizlerin eczacı olduğumuzu ve bu meslek için yıllarca tahsil yaptığımızı, meslek yemini ederek diplomamızı aldığımızı ve de halka ilaç ulaştırmak için özel bir yasal düzenleme ile görevlendirilmiş olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Hastamızın bulantı ilacını komşu eczanemizden alıp sistem üzerinden yasal bir zeminde reçete karşılığı vermemizin nasıl bir suiistimal olarak değerlendirildiğini anlayamıyoruz.

İTS tarafından tüm ilaçların nerede olduğu ve bütün hareketleri gözlenirken olası bir suiistimal nedeniyle her hareketini tek tek gördükleri ilaçlar için 30 bin eczacının ve 85 milyon vatandaşın ilaçlara ulaşmasına neden engel olunduğuna bir anlam veremiyoruz.

Bu ülkenin eczane eczacıları ve eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak en kısa zamanda eczacıların yasal zeminde yaptığı takas işlemini engelleyen bu anlamsız ve gereksiz kısıtlamadan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Eczanelerimizde vatandaşımıza ilaç temin etmek ve danışmanlık hizmeti vermek için çabalarken çalışmamızı engelleyen gereksiz kısıtlamaların kaldırılması için her türlü yasal hakkımız arayacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.

                                                           TEİS BASIN BÜROSU

09/10/2023

 

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat