GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN  KULLANILABİLECEK TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ HAKKINDA DUYURU 

               KULLANILABİLECEK TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ

 

SIRA NO TEŞHİS ADI TEŞHİS
KISALTMASI
1 Tüberküloz Tbc, TB
2 Kanser Ca
3 Kronik Böbrek Hastalıkları, KBY
4 Kronik Renal Yetmezlik KRY
5 Organ ve Doku Nakli Tx
6 Myokard Enfarktüsü MI
7 Kalp Yetmezliği KY
8 Konjestif Kalp Yetmezliği KKY
9 İskemik Kalp Hastalığı İKH
10 Koroner Arter Hastalığı KAH
11 Koroner Arter Bypass­Graft CABG
12 Mitral Valf Replasma MVR
13 Aortik Valf Replasma AVR
14 Hipertansiyon HT
15 Hiperlipidemi HL
16 Akut Romatizmal At ARA
17 Pulmoner Hipertansiyon Pulm.HT
18 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları KOAH
19 Ailevi Akdeniz Ateşi FMF
20 Diabetes Mellitus DM
21 Trombotik Trombositopenik Purpura TTP
22 Akut Lenfoblastık Lösemi ALL
23 Kronik Lenfositik Lösemi KLL
24 Akut Mıyoloblastık Lösemi AML
25 Kronik Miyelositik Lösemi KML
26 Myelodisplazik Sendrom MDS
27 Sistemik Lupus Eritematozus SLE
28 Derin Ven Trombozu DVT
29 Osteoartrit OA
30 Poliarteritis Nodosa PAN
31 Subakut Sklerozan Panansafalit SSPE
32 Non­Hodgkın Lenfoma NHL
33 Multiple Skleroz MS
34 Polikistik Over Sendromu PCOS
35 Pelvik İnflamatuar Hastalık PID veya PEH
36 Romatoit Artrit RA
37 Serebrovasküler Hastalık SVH, CVH
38 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ÜSYE
39 Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ASYE
40 Akut Gastroenterit AGE
41 Gastroözafagial Reflü Hastalığı GÖRH
42 Peptik Ülser P.U. , P.ULCUS
43 Helicobacter Pylory HP, H.PİLORİ
44 İnflamatuar Barsak Hastalığı İBS
45 Obsesif­ Kombulsif Bozukluk OKB
46 Şizofrenia SCH
47 Tinea Pedis T.PEDİS
48 İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü HIV, AİDS
49 Bening Prostat Hiperplazisi BPH
50 Üriner Enfeksiyon Ü.ENF,   İYE
51 Akut Otitis Media AOM
52 Akut A.
53 Kronik K.   Kr.
54 Yumuşak Doku Enfeksiyonu YDE

 

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat