23 Şubat 2024 tarihinde yayımlanan İlaç Fiyat Kararnamesi değişikliği, kimilerince bu yıl “ilaca zam yok” şeklinde yorumlandı.

Hani orada; “…Türk Lirası cinsinden 1 (Bir) Avro değeri, 2024 yılı için de uygulanmaya devam olunur ve 2024 yılı için 2. maddenin 2. fıkrası hükümlerine göre ayrıca yeni 1 (Bir) Avro değerlendirilmesi yapılmaz.” deniliyor ya…

Böyle düz okuyunca evet “2024’te zam yok” denilebilir…

Ama işin pratiği böyle mi?

İlaca yakın bir zamanda yeni bir fiyat artışı yapılmazsa ilaç bulmak mümkün olabilir mi?

Elbette hayır!

Ben de tam tersini söylüyorum, seçimlerden sonra ilaca yeni bir ilaç fiyat artışı kaçınılmaz görünüyor.

Zaten yeni bir artış isteğinin son anda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in masasından döndüğü, “seçimden sonra bakarız” denildiği yaygın konuşulan bir şey.

Zaten İlaç Fiyat Kararnamesi (Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Kararı) diye bir şey de kalmadı.

Önce yüzdesel olarak artış oranı saptanıyor, sonra Avro karşılığı bulunuyor, oluyor bitiyor, bu kadar basit.

Kendi adıma, ki konuyla ilgili herkes aslında bunu yapıyor, ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu)’ın enflasyon raporlamalarını ciddiye alıyorum.

Son raporu bugün (4 Mart 2023) yayımlandı.

Şöyle deniliyor:

“12 aylık enflasyon yüzde 121,98 olarak gerçekleşti. Enflasyon Şubat’ta aylık yüzde 4,32 arttı.”

Doğal olarak tüm sektörler bu gerçekliğe göre davranıyor, tabii ki ilaç sektörü de…

Bu yadırganacak bir şey değil.

Mevzuat gereği yapılmak zorunda olunan 23 Şubat 2024 tarihli değişiklik aynı zamanda ilaca zam isteyenlere devlet diliyle bir “ayar çekmedir” aynı zamanda.

Diğer yandan…

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nda sessiz sedasız bir değişiklik yapıldı.

İlaç ruhsatları artık çok daha kolay ve kontrolsüz verilecek.

Şöyle:

“1262 Sayılı Kanun’un mevcut 6. maddesinde yer alan, ilaç ruhsatlandırması öncesi Sağlık Bakanlığına başvuru dilekçesi ekinde başvurulan ilaçtan beş numunenin verileceği hükmü kaldırıldı. 7. maddesinde ise bu numunelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvarlarda tetkik ve tahlil edilerek kanun maddesinde yazılı şartların varlığı halinde izin verileceğine ilişkin düzenleme kaldırıldı. 8. maddesinde ise yurtdışından getirilen ilaçlar için ruhsatlandırma işlemlerinde dilekçe ekinde verilecek beş numune ibaresi yürürlükten kaldırıldı.”

Toplum sağlığı kimin umurunda?

Bu değişikliklerle, ilaç firmalarının ruhsat alması oldukça hızlandırıldı.

Yani firmalara deniliyor ki “buyurun hızlıca ruhsat alın ve rekabete girişin”.

Böylece, “biri üretmezse diğeri üretir ve verir” denilerek olası ilaç krizlerinin, yokluklarının önüne geçilmeye çalışılıyor…

Çare olur mu?

Biraz etkili olabilir ancak sonuçta çare olmaz.

Sektörde bazı ilaçların üretim ve ithalatlarının sonlandırılabileceği ayaküstü konuşuluyor.

Neyse, sözü bağlayalım…

2024 yılı içinde ilaca yeni zamlar kaçınılmazdır.

Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun!

7 Şubat 2024 tarihinde, Eczacının Sesi Ödülleri Töreni akşamında, açılış konuşmamda bir bölüm şöyleydi:

“29 Ekim 1923, bu toprakların insanları için yeni bir ayağa kalkışın, bir mucizenin tarihidir. 100 yıl önce bu topraklarda yaşayanlar, insanca yaşamın, yurttaş olarak, eşit ve kardeşçe yaşamanın kararını vermişler. “Herkes için adalet” demişler. Ve şimdi biz, tam 100 yıl sonra, büyük bir coşku, gurur ve kararlılıkla “Yaşasın Cumhuriyet!” diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını heyecanla, mutlulukla kutluyoruz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Cumhuriyetimizin bütün kurucularını sınırsız bir sevgi, saygı ve minnetle selamlıyor, anıyoruz.”

Sağlıkla kalın.

İLETİŞİM İÇİN:

h.gencosmanoglu@eczacininsesi.com

gencosmanogluhakan@gmail.com

https://www.facebook.com/HakanGencosmanogluDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat