Şimdi ne olacak?

ÖZEL HABER

Son güncelleme: 08-07-2017

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER


1 Temmuz’ da sözleşmeli olarak hizmet verilmeye başlandı ama Eczane vitrinlerine ’medikal yazma yasağı’ sürüyor.

’’Tartışma sürüyor çünkü; bu yasak yanlış. Bu yasak hem eczacının meslek haklarına çok gereksiz bir müdahale hem de insanların ayaktan tedavide kullandığı tıbbi malzemeler önünde bir erişim engeli oluşturuyor’’

Ne Olmuştu?

Bilindiği gibi; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 22.12.2014 tarihinde il sağlık müdürlüklerine,  ’’Eczaneler tıbbi cihaz ve malzeme satış yeri değildir. Haksız rekabete sebebiyet vermemesi için eczane vitrinlerine ’medikal malzeme’ ibaresi yazılamaz’’ anlamına gelecek resmi bir yazı göndermişti.

O tarihten bu yana söz konusu yazı tartışması sürüyor.

Peki, Şimdi Ne Olacak?

Oysa şimdi, SGK, eczacılarla resmi olarak, SGK’ lılara ayaktan tıbbi malzeme verilmesi anlaşması yaptı.

Peki, şimdi ne olacak?

Eczacılar, bu yeni durumu hastalarına duyurmakla ve hastaların tıbbi malzemelere erişimin sağlamakla görevli değiller mi?

Bu durumu sözleşmeli eczaneler, eczanenin görünür bir yerinde duyurmakla sorumlu değiller mi?
 
 
 
 
BİLGİ:

Türk Eczacıları Birliği’ nin söz konusu 23. 12. 2014 tarihli yazısı
 
Eczane Vitrinlerinde Yer alan Medikal İfadesi Hakkında
39.A.00.004472
23.12.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 22.12.2014 tarihinde il sağlık müdürlüklerine hitaben yazılan yazıda, 6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun” gereğince eczanelerde satılabilecek tıbbi cihazların kapsamı “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” ile belirlendiği; belirlenen tıbbi cihazların eczanelerde satılması için Kurumunuzdan anılan yönetmelik gereğince yetki belgesi alınmasına ihtiyaç bulunmamasına karşın, eczaneler tıbbi cihaz satış merkezi niteliği  taşımadığı, bu nedenle Kurumunuz tarafından belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satışı eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırmayacağından, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı ve haksız rekabete sebebiyet vereceği belirtilmektedir.

Eczanede nelerin satılabileceği 6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanunun 28 inci maddesi ile düzenlenmiş olup 6197 sayılı yasanın 28.maddesinde ’’....Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.’’ ifadesi ile 12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Yönetmeliği’nin 42. maddesinde ’’....Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.’’ ifadesinin yer aldığı, 15.05.2014 tarihli 29001 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 33. maddesinde  ’’İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir.’’ hükmü ile de eczanelerde satışı yapılabilecek tıbbi cihazların çerçevesinin çizildiği belirtilmiştir.

Eczacılarımızın eğitimini aldığı ve satmakta yetkin olduğu medikal cihazların eczane vitrinlerinde ürün tanıtımı yapılmadan sadece “medikal” ifadesinin yer alarak satışının eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırmamakla birlikte sadece “medikal” ifadesinin vitrinlerde yer almasının başta 1262 sayılı Yasa olmak üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü hükümlerini ihlal etmediğinden dolayı   haksız rekabete sebep olacak bir durum oluşturmamaktadır. Eczanelerin  ülkemizin en ücra yerleşim yerlerinde dahi yaygın hizmet yürüten ve hastaların kolayca ulaşabileceği sağlık kuruluşları olması nedeniyle başta Kurumunuz olmak üzere Bakanlığın önemsemesi gerekirken adeta yeni bir yasak getirmesi Birliğimiz ve camiamız tarafından anlaşılamadığı, mevcut kanunumuzun eski ve yeni haliyle satışına izin verdiği medikal malzemelerin eczaneden de  satıldığını belirten "medikal" ifadesinin kaldırılmasına yönelik duyurunun iptal edilmesi istenmiştir.

Kuruma yazdığımız yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Eczacının Sesi/ Özel Haber


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim