GENELGE VARAN İKİ...ARB (ERTELENDİ )

Son güncelleme:15-10-2009

19.10.2009 TARİH 2009/125 SAYILI GENELGE İLE ERTELENDİ...

VARAN İKİ:

SUT Ek:2/A” 147. Maddesi Anjiyotensin Reseptör Blokörleri (ARB); Nefroloji, Kardiyoloji veya Endokrinoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak yine bu uzman hekimlerce reçetelenebilir şeklinde değiştirilmiştir.

Önce ARB grubu ilaçların neler olduğuna bakalım.

TEVETEN 600 MG 28 FTB

TEVETEN PLUS 600/12.5 MG 28 FTB

ATACAND 32 MG 28 TB

ATACAND 16 MG 28 TB

CO-IRDA 150 MG/12.5 MG 28 FTB

ATACAND 32 MG 84 TB

AYRA 16 MG 28 TB

KARVEZIDE 150/12.5 MG 28 FTB

CARDOPAN 320 MG 28 FTB

AYRA 16 MG 90 TB

ATACAND 16/12.5 MG 84 TB

DIOVAN 320 MG 28 FTB

TENSART 16 MG 28 TB

ATACAND PLUS 16 /12.5 MG 28 TB

MICARDIS 80 MG 28 TB

HIPERSAR 20 MG 28 FTB

AYRA PLUS 16/12.5 MG 28 TB

PRITOR 80 MG 28 TB

OLMETEC 20 MG 28 TB

CANDEXIL PLUS 16/12.5 MG 28 TB

COZAAR 100 MG 28 FTB

IRDA 150 MG 28 FTB

TENSART PLUS 16/12,5 MG 28 TB

EKLIPS 100 MG 28 FTB

KARVEA 150 MG 28 FTB

TENSART PLUS 16/12.5 MG 84 TB

EKLIPS 100 MG 56 FTB

CARDOPAN 80 MG 28 FTB

HIPERSAR PLUS 20/12.5 MG 28 FTB

HILOS FORT 100 MG 28 FTB

DIOVAN 80 MG 28 FTB

HIPERSAR PLUS 20/25 MG 28 FTB

LOSARTIL 100 MG 28 TB

TAMGARD 80 MG 28 FTB

OLMETEC PLUS 20 MG/12.5 MG 28 FTB

LOXIBIN 100 MG 28 FTB

CARDOPAN 160 MG 28 FTB

OLMETEC PLUS 20 MG/25 MG 28 FTB

SARILEN 100 MG 28 FTB

DIOVAN 160 MG 28 FTB

MICARDIS PLUS 80/12.5 MG 28 TB

SARVAS 100 MG 28 FTB

TAMGARD 160 MG 28 FTB

PRITOR PLUS 80/12.5 MG 28 TB

IRDA 300 MG 28 FTB

COZAAR 50 MG 28 FTB

TELVIS PLUS 80/12.5 MG 28 TB

KARVEA 300 MG 28 FTB

EKLIPS 50 MG 28 TB

CARDOPAN PLUS 80/12.5 MG 28 FTB

 

EKLIPS 50 MG 56 FTB

CO-DIOVAN 80/12.5 MG 28 FTB

CO-IRDA 300 MG/12.5 MG 28 FTB

HILOS 50 MG 28 FTB

CO-TAMGARD 80/12,5 MG 28 FTB

KARVEZIDE 300/12.5 MG 28 FTB

LOSARTIL 50 MG 28 TB

CARDOPAN PLUS 160/12.5 MG 28 FTB

KARVEZIDE 300/25 MG 28 FTB

LOXIBIN 50 MG 28 FTB

CARDOPAN PLUS 160/25 MG 28 FTB

CANDEXIL PLUS 32 MG/12.5 MG 28 TB

LOXIBIN 50 MG 56 FTB

CO-DIOVAN 160/12.5 MG 28 FTB

CO-HILOS 100/25 MG 28 FTB

SARILEN 50 MG 28 FTB

CO-DIOVAN 160/25 MG 28 FTB

EKLIPS FORT 100/25 28 FTB

SARVAS 50 MG 28 FTB

CO-TAMGARD 160/12,5 MG 28 FTB

EKLIPS FORT 100/25 MG 90 FTB

CO-TAMGARD 160/25 MG 28 FTB

HYZAAR FORT 100/25 MG 28 FTB

CO-HILOS 50 MG/12,5 MG 28 FTB

LOSAPRES PLUS 100/25 MG 28 FTB

EKLIPS PLUS 50/12.5 MG 28 FTB

LOSARTIL PLUS 100/25 MG 28 FTB

HYZAAR 50/12.5 MG 28 FTB

LOXIBIN PLUS 100/25 MG 28 FTB

 

LOSAPRES PLUS 50/12,5 MG 28 FTB

SARILEN PLUS 100/25 MG 28 FTB

LOSARTIL PLUS 50/12,5 MG 28 FTB

SARVASTAN FORT 100 MG/25 MG 28 FTB

LOXIBIN PLUS 50/12,5 MG 28 FTB

SARILEN PLUS 50/12,5 MG 28 FTB

SARVASTAN 50/12.5 MG 28 FTB

Bu ilaçlar daha önce (UH-P) ayakta tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce reçete edilebilirken, değişiklik ile sadece Nefroloji, Kardiyoloji veya Endokrinoloji uzman hekimleri tarafından veya bu uzman hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak yine bu uzman hekimlerce reçetelenebilir.” şekline dönüşmüştür.

Genelgeye göre bu maddenin yürürlülük tarihi 19 EKİM 2009 tarihidir.

TEB in bölge eczacı odalarına, üyelerine duyurması ricası ile yaptığı duyurudaki 20.10.2009 geçerlilik tarihi hatalı bir tarih dir. (Genelge, yayımı (12.10.2009) tarihi itibariyle 5 iş günü sonra, 20.10.2009 tarihi itibariyle, Genelge Ekleri: 5,6,7 ve 8 ise 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.TEB)

TEB daha öncede Kamu Kurum İskontosunun %24 e çıkarılacağı tarihi 03 KASIM 2009 olarak hatalı açıklamıştır. TEB in geçerlilik tarihleri hep 1 gün gecikmelidir.TEB in duyurusuna göre 19 EKİM 2009 tarihinde eski kurala göre verilecek reçeteler, geri dönülmez maddi kayıplara neden olacaktır. Zaten SGK nın kendi duyuru sayfasında da geçerlilik tarihinin 19 EKİM 2009 olacağı açık ve net olarak ifade edilmiştir. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/ESGK/GSS/GSSSUTEki

Genelgede yürürlülük tarihinden önce düzenlenen raporların süresi sonuna kadar geçerli olduğu belirtilmiştir. Yani 18 EKİM 2009 tarihi dahil yürürlükteki SUT a göre çıkarılacak raporlarda Nefroloji, Kardiyoloji ya da Endokrinoloji hekimi şartı aranmayacak ve bu raporlar süresi sonuna kadar geçerli olacaktır.

Yalnız 19 EKİM 2009 tarihinden itibaren yeni yazım kuralları geçerli olacağından, eski ya da yeni kurala göre çıkarılmış raporda olsa sadece Nefroloji, Kardiyoloji veya Endokrinoloji uzmanları tarafından reçetendirilebilecektir.

Peki bu kural uygulanabilir mi? İlk birkaç gün belki evet. Bu sürede büyük bir kaos ve karmaşa yaşanır daha sonra yeni bir genelge ile ya uzmanlar artırılır ya da UH-P yani tamamen geriye dönüş yapılır. Tıpkı yakın zamandaki AİLEVİ KOLESTEROL uygulamasında olduğu gibi. Çünkü bırakın küçük kasabaları, bırakın Anadolu da ki şehirleri, İstanbul gibi bir metropolde bile, birçok büyük hastanede dahi bu uzmanları bulamazsınız.

 

SUT Ek:2/A” 144. Maddesi alttaki hale değiştirilmiştir.

144

Rosiglitazon, Pioglitazon, Glukagon, İnsulin, Rosiglitazon+Metformin (Kombinasyon ile tedavi, daha önce tek başına metformin kullanılan ve kan şekeri regülasyonu sağlanamayan hastalarda bu durumun raporda belirtilmesi koşulu ile)”

UH-P

19 EKİM 2009 tarihinden itibaren Rosiglitazon+Metformin (AVANDAMET)raporlarına ‘’Daha önce Metformin kullanıldığı ve kan şekeri regülasyonun sağlanamadığının belirtilmesi’’ şartı gelmiştir. İlaç yazım kurallarında herhangi bir değişiklik yoktur (UH-P). Uzman hekim raporsuz olarak yazdığında bu açıklamanın yazılması zorunluluğu yoktur. 19 EKİM 2009 tarihinden önce çıkarılmış raporlar da olduğu şekliyle, yani bu açıklamanın eklenmesine gerek kalmadan süresi sonuna kadar geçerlidir.

 

EK-2/D listesinde bulunan alttaki ilaçlar 19 EKİM 2009 tarihinden itibaren geri ödeme listesinden çıkarılacaktır.

 * işaretli ilaçların geri ödemeden çıkarılması ise genelgenin yayın tarihinden 3 ay sonrasıdır  12.01.2010               

DEVAM EDECEK...                                                            

Güncel Barkod

Ürün Adı

Eski Barkod-1

B

C

D

8699502750708

ANADUR 50 MG AMP

 

8699843350018

ARMATHENE %5 30 GR KREM

 

8699572010016

ATIVAN-EXPIDET 1 MG 20 TB

 

8699505650142

BEPANTHENE %5 50 ML SOL

8699505481784

8699600380234

BEPANTHOL %5 30 GR POMAD

 

8699517520303

BRETHAL 50 MCG/DOZ 60 DOZ INH

 

8699517520204

BRETHAL INHALER 25 MCG 60 DOZ

 

8699502350106

CELESTODERM-V %0.01 15 GR KREM

8699790350222

8699556696809

CLINIMIX 1(N17G35E) 2.000 ML (ECZ SETSIZ)

 

8699556696700

CLINOMEL N4-550 1.000 ML SOL (3AF)

 

8699556696748

CLINOMEL N4-550 1.500 ML SOL (3AF)

 

8699556696878

CLINOMEL N4-550-2.000 ML SOL

 

8699502570405

DE-NOL 220 MG/5 ML 225 ML SOLUSYON

 

8699502080102

DE-NOL 300 MG 60 CIG TB

 

8699569020028

DULCARYL 1/4 DOZ 100 EFF TB

 

8699569020035

DULCARYL 1/4 DOZ 500 EFF TB

 

8699569020011

DULCARYL 100 EFF TB

 

8699786354449

EMLA %5 5 GR KREM*

8699502354449

8699502120501

FERRO-VITAL 50 DRJ

 

8699574071022

HERMESETAS 12.5 MG 1.200 TB

 

8699574071015

HERMESETAS 12.5 MG 300 TB

 

8699578021412

HERMESTARYL 100 TB

 

8699505093055

HIVID 0.375 MG 100 TB

 

8699505093062

HIVID 0.750 MG 100 TB

 

8699636010648

INEGY 10/20 MG TB*

 

8699636010662

INEGY 10/40 MG 28 FTB*

 

8699502091399

LOBEM 150 MG 30 TB

 

8699502091573

LOBEM 300 MG 30 TB

 

8699676950430

MIXTARD 20 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS

 

8699676950454

MIXTARD 40 HM PENFILL 100 IU/ML 3 ML 5 KARTUS

 

8699522612550

NEOSPORIN 5 ML GOZ DAMLASI

 

8699502140127

NOVADRAL RETARD 15 MG 30 DRJ

 

8699502140103

NOVADRAL RETART 15 MG 25 DRJ

 

8699511380026

PANTENOL %5 30 GR POMAD

8699511370010

8699828380016

PANTOMED %5 30 GR POMAD

 

8699572270021

PENADUR-LA 2.4 M IU 1 FLK

8699572770026

8699556675811

PERITONEAL %1.36 2.000/2.000 ML CIFT TORBA SOL

 

8699556675812

PERITONEAL %1.36 DEKSTROZ 2.000 ML (ECZ SETSIZ)

8699556675829

8699556675828

PERITONEAL-130 %1.36 GLI 2.000/2.000 ML SOL CIFT TORBA

 

8699760440038

PILOGEL HS %4  5 GR GOZ JELI

 

8699760440038

PILOGEL HS %4  5 GR GOZ JELI

 

8699522442379

POLYTRIM 4 GR GOZ POMAD

8699507442370

8699522612208

POLYTRIM 5 ML GOZ DAMLASI

 

8699522092949

PYLORID 400 MG 28 FTB

 

8699602010078

SEDALMINE 10 TB

 

8699602010085

SEDALMINE 20 TB

 

8699502091436

SEFUROKS 125 MG 10 FTB

 

8699508090341

UROMITEXAN 400 MG 10 FTB

 

8699508090358

UROMITEXAN 600 MG 10 FTB

 

 


Ecz. Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim