E-Rapor Bilinmezleri...

Son güncelleme:19-01-2011

ECZACININ SESİ 

 

01 KASIM 2010 tarihinden itibaren E-Rapor uygulamasına geçilmesiyle 2.ve 3. basamak sağlık kuruluşları tarafından çıkarılan E-Raporlar yine aynı sağlık kuruluşları tarafından Medula sistemine kaydedilmeye başlandı.

 

Sadece TSK sağlık tesislerinde ve 1.basamak sağlık tesislerindeki uzmanlar ve aile hekimi uzmanlarınca düzenlenen raporların(19340001 kodu ile) Medula sistemine eczaneler  tarafından kaydedilmesine devam edilecek.

E-Rapor seçilerek provizyona girilen bir reçete sonrası, raporu çıkaran sağlık kurumunca E-Rapor sistemden silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ama raporu çıkaran sağlık kurumunca açıklama bölümüne ekleme yapılabilir,rapora yeni bir ilaç adı ve ICD 10 kodu eklenebilir.

İşin özeti E-Rapor sadece kağıt rapor formatının dijital format şekline aktarılmış şeklidir. Sut kurallarında herhangi bir farklılık yoktur yine aynı kurallar geçerlidir. Artık Sut a göre istenen tüm şartlar ve eklenmesi gereken tüm belgeler ve değerler E-rapor üzerinde olmalıdır. Tek fark aslı gibidir rapor fotokopisinin reçeteye eklenmesi zorunluluğunun kaldırılmasıdır.

Eczanelerimizde yaşanan uygulamalardan örneklere gelince;

01 Kasım 2010 öncesi çıkarılmış ve üzerinde sadece LDL: 161 yazan  bir hiperlipidemi raporu ile Sut a uygun olarak hala ilaç verilebiliyorsa,

01 Kasım 2010 sonrası çıkarılmış ve açıklama kısmında sadece LDL:161 yazan bir E-Rapor ile de ilaç verilebilir.

Sut da bir değişiklik olmadıkça, tetkik tarihi de gerekir denemez.

Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda bir önceki raporun fotokopisi artık eklenmeyeceğine göre, E-Raporun açıklama bölümünde bir önceki rapor tarihi ve tetkik değerlerinin belirtilmesi yeterlidir.

01 Kasım 2010 sonrası çıkarılmış Osteoporoz raporlarına KMY ölçümleri eklenemeyeceğine göre,  E-Raporun açıklama kısmına kmy ölçüm sonuçları(L1-L4,neck vb.) ve ölçüm tarihi yazılmalıdır.(Sut da rapor tarihinden önce son 1 yıl içinde şartından dolayı)

01 Kasım 2010 sonrası çıkarılmış Koroner Arter tanılı E-Rapora Clopidogrel (Plavix) etkin maddeli ilaç için anjiografi eklenemeyeceğine göre, E-Raporun açıklama kısmına ‘’tanı şu tarihte yapılan anjiografi sonucu konmuştur’’ yada’’ şu tarihte stend takılmıştır’’ yada ‘’şu tarihde anjiografi yapılmıştır şu darlık tesbit edilmiştir’’ gibi ifadelerin eklenmesi ve GİS intoleransının belirtilmesi yeterlidir.

01 Kasım 2010 sonrası çıkarılmış Makula Dejenerasyonu raporundaki Ranibizumab (Lucentıs) etkin maddeli ilaç için lezyona ait renkli resim,FFA ve hasta anemnezi eklenemeyeceğine göre, E-Raporun açıklama kısmında belgelerin değerlendirme sonucunun belirtilmesi yeterlidir.

Sut a göre tedavi şeması istenen etkin maddeler için doz  bilgilerinin raporda belirtilmesi zorunluluğu vardır.E-Raporlarda Etkin madde ve tedavi şeması açıklama kısmına eklenebilir.10 Ocak 2011 sonrası çıkan E-raporlarda artık etkin madde yanına  tedavi şeması da girilebilmektedir.

Raporda Tedavi şeması istenen ilaçlar, EK-2/C listesindeki ilaçlar,yeni nesil antiepileptikler,beslenme ürünleri vb gibi Sut a göre zorunluluk bulunan etken maddelerdir.

01.11.2010 tarihinden 03.01.2011 tarihine kadar çıkan E-raporlarda etkin maddelerin yanında içerik miktarı da (Atorvastatin Kalsiyum 10 mg gibi) yazıyordu.

03.01.2011 sonrası çıkan raporlar ise etkin madde listesi güncellendiğinden liste sadeleştirildi ve bir çok ilacın içerik miktarı kaldırıldı.(Atorvastatin Kalsiyum gibi)

SGK nın 29.12.2010 tarihli duyurusunda bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/a4384900453934dfa742af9781c011be/duyuru_20101229_02.pdf?MOD=AJPERES

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

E-RAPOR UYGULAMASI

Sağlık  Hizmet  Sunucularında ilaç temini amacıyla oluşturulan E-RAPOR ların düzenlenmesinde;

1-Yeni düzenlenen etkin madde listesi ekte  (EK-1)  olup, 03.01.2011 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacaktır. Tüm Sağlık Hizmet Sunucularının bu tarih itibariyle sistemini güncellemesi gerekmektedir.

01.11.2010 tarihli listede bulunan ancak  ekteki  listede bulunmayan etkin maddeler ile düzenlenen raporlar ,rapor süresi boyunca geçerlidir.(01.11.2010 tarihli etkin madde  listesine göre düzenlenen e-raporlarda yer alan ve yeni etkin madde listesinde bulunmayan içerik miktarları fatura incelemede değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

 

Bu şu anlama geliyor.(M.S.in yorumu)

 03.01.2011 sonrası raporda etkin madde olarak atorvastatin kalsiyum yazdığından, reçetede yazan 10,20,40 mg gibi  içerik miktarları verilebilir.

03.01.2011 öncesi raporda etkin madde olarak atorvastatin Kalsiyum 10 mg yazıyorsa bu raporda süresi boyunca  geçerlidir. Yeni Etkin Madde listesinden 10 mg gibi  içerik miktarları kaldırılmıştır. Reçetede 20 mg,40 mg yazarsa, E-Rapordaki 10 mg içerik miktarını dikkate almadan 20,40 mg verilebilir.

İncelemede, raporda yazan 10 mg içerik miktarı dikkate alınmayacaktır.

 

01.11.2010 tarihli etkin madde listesi

ETKIN KODU    ETKIN MADDE ADI             ICERIK MIKTARI      FORM

SGKCOX          ATORVASTATIN KALSIYUM        10 MG                     Ağızdan katı

SGKCOY          ATORVASTATIN KALSIYUM        20 MG                     Ağızdan katı

SGKCOZ          ATORVASTATIN KALSIYUM        40 MG                     Ağızdan katı

SGKCP0           ATORVASTATIN KALSIYUM        80 MG                     Ağızdan katı

 

03.01.2011 tarihli etkin madde listesi

ETKIN KODU    ETKIN MADDE ADI                        NFC KODU

SGKESD            ATORVASTATIN KALSIYUM               Ağızdan katı

 

E-Raporlar üzerinde ve açıklama kısımlarında belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığı, E-Raporun kayıt edilmesi, geçerliliğine yönelik  sorumluluk raporu düzenleyen hekim ve raporu onaylayan başhekimdedir.

Yani E-Rapor için sahte, mühür yok, imza eksik, açıklama kısmında yazılan bilgileri belgele, aslı gibidir eksik, gibi daha önce eczacıya yüklenen sorumluluk artık eczacının sırtından kalkmıştır.

Ama ne yazık ki Sut a göre aranan bilgilerin E-Rapor üzerinde bulunup bulunmadığının kontrolü ve eksikliğinde oluşan maddi kayıp yine eczacının sırtında kalmıştır.  


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim