KİRA GELİRLERİ BEYANI BAŞLADI...

Son güncelleme:06-03-2007

KİRA GELİRLERİ BEYANI BAŞLADI

Gayrimenkul Sermaye İradında Vergi Tevkifatı

Gayrimenkulleri işyeri olarak kiralayan kişi ve kuruluşlar, kira ödemeleri üzerinden %22 gelir vergisi kesilmesikesintisi yapacaklardır. Yani işyerinin kiracıları, ödeyecekleri kira üzerinden vergiyi kesecek kalan tutarı net olarak ödeyeceklerdir. Kiraya verilen gayrimenkulun hem mesken ve hem de işyeri olarak kullanılması halinde ise; kiralanan yerin tamamı veya bir kısmı iş yeri olarak kullanıldığı sürece, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olacaktır. 2006 takvim yılında elde edilen işyeri kira gelirlerinin brüt tutarının 18.000 YTL’yi aşması halinde, tamamı için yıllık beyanname verilecektir. Ancak, bu durumda daha önce kesinti yoluyla ödenen vergiler beyanname üzerinden mahsup edilecektir.

Kimler beyanname verecek?

2006 takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, 2.200 Yeni Türk Lirasını aşanlar.

İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, 2006 takvim yılı kira gelirlerinin brüt tutarı 18 bin Yeni Türk Lirasını aşanlar kira gelirleri ile ilgili olarak beyanname vereceklerdir.

Eşler ve çocukların kira gelirleri aynı beyanname ile beyan edilir.

Kira gelirleri olanlar, bu gelirlerini Mart ayının 15. inci günü akşamına kadar beyan edeceklerdir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. Mükellefler normal olarak ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine beyanname verir.

Mesken kira gelirlerinin 2.200 Yeni Türk Lirası vergiden müstesnadır. Kira geliri elde edenler, bu gelirlerini beyan etmedikleri veya eksik beyan ettikleri takdirde 2.200 YTL’lik istisnadan yararlanamazlar.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir. Sözkonusu vergi bağlı bulunulan vergi dairesine doğrudan ödenebileceği gibi yetkili herhangi bir banka şubesine de ödenebilir.

Kira gelirlerinden indirilebilecek giderler

Gayrimenkul sermaye iradında safi iradın saptanması için, kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda seçilebilecek iki yöntem vardır.

Gerçek Gider Yöntemi.

Götürü Gider Yöntemi.

Götürü veya gerçek yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda;

Kiraya verilen gayrimenkul için ödenen ısıtma, aydınlatma, su, asansör giderleri, idare giderleri, sigorta giderleri, bakım ve onarım giderleri gibi giderler,

Kiraya verilen gayrimenkul için sarf olunan borçların faizleri,

Kiraya verilen gayrimenkule ait emlak vergisi, resim, harç ve belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

Kiraya verilen gayrimenkule ait amortisman,

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut kira bedelleri,

Brüt kira tutarından indirilebilcektir.

Kira gelirlerinden istisna tutarının (2.200 YTL) düştükten sonra kalan tutarın %25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler.

Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Diğer indirimler

Şahıs ve Bireysel emeklilik sigorta primleri,

Beyan edilen gelirin (safi iradın) %10’unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları.

Eğitim ve Sağlık Harcamaları

Beyan edilen gelirin (safi iradın) %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları.

Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar,

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı.


Ecz. Ertan ÇİFTÇİ


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim